MotoTEC

MotoTEC

Pojazd MotoTEC jest wyposażony w bezdotykowy, bezwładnościowy laserowy system pomiarowy. Na podstawie pomiarów parametrów geometrii oraz profili.
Zobacz więcej
TEP

TEP

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
TEE

TEE

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej

Aktualności

Pojazdy Szynowe 2020
16.01.2020, Czwartek
Pojazdy Szynowe 2020 XXIV Konferencja Naukowa "Pojazdy Szynowe 2020" odbędzie się 13 - 16 września w Hotelu "Arłamów". 

"Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie aktualnych problemów badawczych realizowanych w jednostkach naukowych w Polsce, jak również prezentacja osiągnięć i wyzwań przedsiębiorstw z branży pojazdów szynowych i transportu szynowego. Tematyka XXIV edycji Konferencji Naukowej POJAZDY SZYNOWE 2020 obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z transportem szynowym."

Projektowanie i konstrukcja pojazdów szynowych
 • Problemy w projektowaniu nowoczesnych pojazdów szynowych.
 • Wielosystemowe lokomotywy elektryczne – kierunki rozwoju konstrukcji.
 • Projektowanie lokomotyw spalinowych w aspekcie obowiązujących norm emisji spalin.
 • Dokumenty normatywne w aspekcie analiz wytrzymałościowych konstrukcji pojazdów.
 • Wzornictwo i ergonomia w pojazdach szynowych.
 • Oprogramowanie inżynierskie w procesie projektowania pojazdów szynowych.

Eksploatacja, utrzymanie pojazdów szynowych
 • Własna baza utrzymaniowa, czy zakup pojazdów z utrzymaniem.
 • Tendencje rynkowe w zakresie utrzymania pojazdów – elektroniczny nadzór nad planem utrzymania i kompletnością wykonywanych czynności.
 • Eksploatacja zestawów kołowych pojazdów szynowych.

Niezawodność i bezpieczeństwo w transporcie szynowym
 • Analizy RAMS i LCC w projektowaniu środków transportu szynowego.
 • Ocena niezawodności pojazdów szynowych.
 • Wspólna metoda oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka CSM RA.
 • Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym (rozwiązania techniczne, rozwiązania systemowe, czynnik ludzki – edukacja, pasażer z niepełnosprawnością).
 • Metody zapewnienia bezpieczeństwa w fazie projektowania pojazdów.

Diagnostyka, badania zespołów i podzespołów pojazdów szynowych
 • Badania nieniszczące w diagnostyce pojazdów szynowych.
 • Współczesne metody badawcze w inżynierii materiałowej.
 • Badania eksploatacyjne pojazdów szynowych.
 • Systemy monitorowania parametrów pracy pojazdów trakcyjnych – stosowane rozwiązania i tendencje rozwojowe.

Pragniemy również poinformować o obecności firmy GRAW która będzie prezentować swoje urządzenia pomiarowe podczas konferencji.

Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać na stronie www.


Zobacz nadchodzące wydarzenia na których pojawi się GRAW oraz zdjęcia z poprzednich - Kalendarium
unia
CWB 2018Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2017Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013Diament Miesięcznika Forbes 2014Diament Miesięcznika Forbes 2016Diament Miesięcznika Forbes 2018wyróżnieniem w konkursie im. inż. Ernesta Malinowskiego
Kalendarium wydarzeń