TEP

TEP

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
TEE

TEE

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej
Płaszczyzny i nalepy kół

Płaszczyzny i nalepy kół

Automatyczny system pomiarowy pozwala na klasyfikację stanu powierzchni tocznej kół poprzez wykrywanie płaszczyzn i nalep. Wbudowany system pomiarowy pracuje bezobsługowo.
Zobacz więcej
iTEC

iTEC

Toromierz przeznaczony jest do pomiaru geometrii toru.
Strzałki toru mierzone są przy pomocy innowacyjnej metody inercyjnej. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4.
Zobacz więcej
Lasery liniowe

Lasery liniowe

Lasery liniowe pozwalają na wytyczanie precyzyjnych, dobrze widzialnych linii, co podnosi komfort pracy zwiększając jej dokładność i efektywność.
Zobacz więcej

Aktualności

VIII Ogólnopolska Konferencja
15.03.2019, Piątek
VIII Ogólnopolska Konferencja W imieniu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Częstochowa zapraszamy na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną: Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, technicznym i ekonomicznym która odbędzie się w dniach 5-7 Czerwca w Hotelu "Kmicic" - Belvedere & SPA - Złoty Potok. 

Głowne cele konferencji:
  • Ocena postępu realizacji wniosków sformułowanych na I, II, III, IV, V, VI i VII KONFERENCJI w latach 2004, 2006, 2008, 2010, 2013, 2015 i 2017 oraz podjętych działań dla ich realizacji, a także analiza stanu bezpieczeństwa oraz ukierunkowanie działań przyszłościowych dla poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. 
  • Przegląd rozwiązań techniki, technologii i organizacji poprawiających funkcjonalność skrzyżowańw poziomie szyn.
  • Prezentacja i ocena nowoczesnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniachw poziomie szyn.
  • Ocena uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i formalno-prawnych, które mają wpływ na poprawę warunków technicznych na skrzyżowaniach w poziomie szyn.
  • Przedyskutowanie problemów współodpowiedzialności służb drogowych i kolejowych za utrzymanie skrzyżowań w poziomie szyn, a także współfinansowania przez zarządy dróg oraz samorządy terytorialne budowy, modernizacji i utrzymania skrzyżowań linii kolejowych z drogami kołowymi w zależności od kategorii drogi i natężenia ruchu. 
Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać na stronie www.


Zobacz nadchodzące wydarzenia na których pojawi się GRAW oraz zdjęcia z poprzednich - Kalendarium 
GRAW Goldschmidt Thermit Groupunia
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2017Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016Diament Miesięcznika Forbes 2014Diament Miesięcznika Forbes 2016Diament Miesięcznika Forbes 2018