MotoTEC

MotoTEC

Pojazd MotoTEC jest wyposażony w bezdotykowy, bezwładnościowy laserowy system pomiarowy. Na podstawie pomiarów parametrów geometrii oraz profili.
Zobacz więcej
TEP

TEP

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
TEE

TEE

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej

Lasery liniowe

Lasery liniowe pozwalają na wytyczanie precyzyjnych, dobrze widzialnych linii, co podnosi komfort pracy zwiększając jej dokładność i efektywność.

Są to podstawowe przesłanki dla utrzymania wysokiej jakości produktów przy jednoczesnym zmniejszeniu strat materiału na odpady. Lasery liniowe są powszechnie stosowane w przemyśle drzewnym, stolarstwie, kamieniarstwie, przemyśle ciężkim, w zakładach mięsnych, w zakładach przemysłu odzieżowego, a nawet w medycynie. Lasery liniowe są od wielu lat stosowane w różnych przemysłach do wyznaczania linii cięcia. Początkowo były to duże lasery gazowe He-Ne, które obecnie zastępowane są coraz częściej przez małogabarytowe lasery półprzewodnikowe. Lasery te emitują linię jaskrawego czerwonego światła o długości fali około 635 nm. Znacznie gorsze własności optyczne mają lasery emitujące światło rubinowe o długości fali około 670 nm. Takie lasery dla uzyskania odpowiednio intensywnej linii światła muszą mieć wielokrotnie większą moc i z tego powodu porównywanie mocy tych dwu typów laserów półprzewodnikowych jest mało praktyczne. Przy wyborze typu lasera i dostawcy, użytkownik musi porównywać linie światła, a nie tylko moc laserów.

Kiedy używać
lasera zielonego?
Projektory
laserowe
Projektor laserowy
CAD-PRO
Serwolasery -
jak je dobierać?
Wybieramy
laser 
unia
CWB 2018Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2017Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013Diament Miesięcznika Forbes 2014Diament Miesięcznika Forbes 2016Diament Miesięcznika Forbes 2018wyróżnieniem w konkursie im. inż. Ernesta Malinowskiego
Kalendarium wydarzeń