JESTEŚMY GOLDSCHMIDT

JESTEŚMY GOLDSCHMIDT

Lasery liniowe

Lasery liniowe pozwalają na wytyczanie precyzyjnych, dobrze widzialnych linii, co podnosi komfort pracy zwiększając jej dokładność i efektywność.

Są to podstawowe przesłanki dla utrzymania wysokiej jakości produktów przy jednoczesnym zmniejszeniu strat materiału na odpady. Lasery liniowe są powszechnie stosowane w przemyśle drzewnym, stolarstwie, kamieniarstwie, przemyśle ciężkim, w zakładach mięsnych, w zakładach przemysłu odzieżowego, a nawet w medycynie. Lasery liniowe są od wielu lat stosowane w różnych przemysłach do wyznaczania linii cięcia. Początkowo były to duże lasery gazowe He-Ne, które obecnie zastępowane są coraz częściej przez małogabarytowe lasery półprzewodnikowe. Lasery te emitują linię jaskrawego czerwonego światła o długości fali około 635 nm. Znacznie gorsze własności optyczne mają lasery emitujące światło rubinowe o długości fali około 670 nm. Takie lasery dla uzyskania odpowiednio intensywnej linii światła muszą mieć wielokrotnie większą moc i z tego powodu porównywanie mocy tych dwu typów laserów półprzewodnikowych jest mało praktyczne. Przy wyborze typu lasera i dostawcy, użytkownik musi porównywać linie światła, a nie tylko moc laserów.

Kiedy używać
lasera zielonego?
Projektory
laserowe
Projektor laserowy
CAD-PRO
Serwolasery -
jak je dobierać?
Wybieramy
laser 
unia
CWB 2018Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2017Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013Diament Miesięcznika Forbes 2014Diament Miesięcznika Forbes 2016Diament Miesięcznika Forbes 2018wyróżnieniem w konkursie im. inż. Ernesta Malinowskiego
Kalendarium wydarzeń