Toromierz TEE

Toromierz TEE

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej
WWC

WWC

Suwmiarka elektroniczna do kół kolejowych.
Przyrząd jest przeznaczony do pomiaru parametrów geometrycznych Ow, Og, qR charakteryzujących profil bieżni kół.
Zobacz więcej
Toromierz TEP

Toromierz TEP

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
WM-3 CARBON

WM-3 CARBON

Nowoczesna, elektroniczna średnicówka trójpunktowa
wykonana jest z włókna węglowego, o wyjątkowo wysokiej stabilności i przeznaczona jest do wykonywania pomiarów z kanału.
Zobacz więcej

Lasery liniowe

Lasery liniowe pozwalają na wytyczanie precyzyjnych, dobrze widzialnych linii, co podnosi komfort pracy zwiększając jej dokładność i efektywność.

Są to podstawowe przesłanki dla utrzymania wysokiej jakości produktów przy jednoczesnym zmniejszeniu strat materiału na odpady. Lasery liniowe są powszechnie stosowane w przemyśle drzewnym, stolarstwie, kamieniarstwie, przemyśle ciężkim, w zakładach mięsnych, w zakładach przemysłu odzieżowego, a nawet w medycynie. Lasery liniowe są od wielu lat stosowane w różnych przemysłach do wyznaczania linii cięcia. Początkowo były to duże lasery gazowe He-Ne, które obecnie zastępowane są coraz częściej przez małogabarytowe lasery półprzewodnikowe. Lasery te emitują linię jaskrawego czerwonego światła o długości fali około 635 nm. Znacznie gorsze własności optyczne mają lasery emitujące światło rubinowe o długości fali około 670 nm. Takie lasery dla uzyskania odpowiednio intensywnej linii światła muszą mieć wielokrotnie większą moc i z tego powodu porównywanie mocy tych dwu typów laserów półprzewodnikowych jest mało praktyczne. Przy wyborze typu lasera i dostawcy, użytkownik musi porównywać linie światła, a nie tylko moc laserów.

Kiedy używać
lasera zielonego?
Projektory
laserowe
Projektor laserowy
CAD-PRO
Serwolasery -
jak je dobierać?
Wybieramy
laser 
GRAW Goldschmidt Thermit Groupunia
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016Diament Miesięcznika Forbes 2014Diament Miesięcznika Forbes 2016Diament Miesięcznika Forbes 2018