TEP

TEP

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
TEE

TEE

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej
Płaszczyzny i nalepy kół

Płaszczyzny i nalepy kół

Automatyczny system pomiarowy pozwala na klasyfikację stanu powierzchni tocznej kół poprzez wykrywanie płaszczyzn i nalep. Wbudowany system pomiarowy pracuje bezobsługowo.
Zobacz więcej
iTEC

iTEC

Toromierz przeznaczony jest do pomiaru geometrii toru.
Strzałki toru mierzone są przy pomocy innowacyjnej metody inercyjnej. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4.
Zobacz więcej
Lasery liniowe

Lasery liniowe

Lasery liniowe pozwalają na wytyczanie precyzyjnych, dobrze widzialnych linii, co podnosi komfort pracy zwiększając jej dokładność i efektywność.
Zobacz więcej

Lasery liniowe

Powrót do listy
SERWOLASERY

SERWOLASERY

Serwolaser jest systemem pozycjonującym lasery, wyposażonym w gniazda mocujące stałe i ruchome, pozwalającym na szybkie ich ustawianie w zadanych położeniach. W większości zastosowań Serwolaser jest wykorzystywany do mocowania laserów wyświetlających dwie równoległe linie rozmieszczone zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Ruchem gniazd mocujących lasery może sterować komputer PC lub sterownik PLC za pośrednictwem portu równoległego, Ethernet UDP, lub Profibus DP.

Zmiana położenia linii w procesie produkcyjnym na wcześniej zdefiniowane położenie zabezpiecza przed możliwością wystąpienia błędów: nic się nie ustawia ręcznie, niepotrzebne są znaczniki optyczne, czy pomiary. Wystarcza wprowadzenie kodu produktu! Serwolaser LAP może występować w wielu konfiguracjach jednego lub dwu gniazd ruchomych z jednym lub dwoma gniazdami stałymi. Na życzenie dostępne są także wersje specjalizowane.

Akcesoria:
  • Uchwyt przechylny
  • Terminal
  • Interfejs Ethernet
  • Interfejs Profibus DP

Dane Techniczne

Typ lasera, długość fali diodowy, 635 nm, światło czerwone
Dokładność pozycjonowania ÷ 0,3 mm na odległości 1m
Grubość lini < 1 mm na odległości 1m
Szybkość ruchu do 200mm/s
Moc lasera 1 - 15mW
Klasa lasera 2 lub 2 M
Zasilanie 24 VDC
Warunki pracy 0°C - +40°C, 35-90% wilg. względnej, bez kondensacji
Klasa szczelności obudowy IP 54

Zapytaj o produkt

GRAW Goldschmidt Thermit Groupunia
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2017Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016Diament Miesięcznika Forbes 2014Diament Miesięcznika Forbes 2016Diament Miesięcznika Forbes 2018