JESTEŚMY GOLDSCHMIDT

JESTEŚMY GOLDSCHMIDT

Pomiary kół taboru

Powrót do listy
SYSTEM WYKRYWANIA PŁASZCZYZN I NALEP KÓŁ TABORU

SYSTEM WYKRYWANIA PŁASZCZYZN I NALEP KÓŁ TABORU

Automatyczny system pomiarowy pozwala na klasyfikację stanu powierzchni tocznej kół poprzez wykrywanie płaszczyzn i nalep. Dostarczane z systemem oprogramowanie daje możliwość zarządzania informacją o wagonach, gromadzenia informacji o przebiegu ich eksploatacji, wizualizacji klas wad kształtu kół, a także generowania protokołów ich zużycia.



Wbudowany w torowisko system pomiarowy pracuje bezobsługowo. Sygnały pomiarowe są gromadzone i analizowane przez autonomiczny układ sterowania. Wyniki pomiaru pobierane są automatycznie, drogą radiową, przez działające na komputerze operatora oprogramowanie.

Wagony są automatycznie identyfikowane, a wyniki pomiarów są zapamiętywane dla każdego z kół z osobna. W systemie przechowywane są archiwalne wyniki pomiarów oraz inne informacje dotyczące eksploatacji i obsługi serwisowej kół w tym obracania wózków. 





System umożliwia generowanie różnych raportów:
  • Zweryfikowane efekty wdrożenia systemu
  • Poprawa gospodarki kołami
  • Obniżenie poziomu hałasu na terenach miejskich
 

Dane Techniczne

Likwidacja płaszczyzn, nalep lub owalu
Obracanie wózka
Pomiar profilu i średnicy koła
Pomiar nalep i płaszczyzn kół
Reprofilowanie kół na tokarce podtorowej
Wymiana kół i wózków

Galeria

Filmy

Zapytaj o produkt

unia
CWB 2018Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2017Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013Diament Miesięcznika Forbes 2014Diament Miesięcznika Forbes 2016Diament Miesięcznika Forbes 2018wyróżnieniem w konkursie im. inż. Ernesta Malinowskiego
Kalendarium wydarzeń