MotoTEC

MotoTEC

Pojazd MotoTEC jest wyposażony w bezdotykowy, bezwładnościowy laserowy system pomiarowy. Na podstawie pomiarów parametrów geometrii oraz profili.
Zobacz więcej
TEP

TEP

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
TEE

TEE

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej
Płaszczyzny i nalepy kół

Płaszczyzny i nalepy kół

Automatyczny system pomiarowy pozwala na klasyfikację stanu powierzchni tocznej kół poprzez wykrywanie płaszczyzn i nalep. Wbudowany system pomiarowy pracuje bezobsługowo.
Zobacz więcej
iTEC

iTEC

Toromierz przeznaczony jest do pomiaru geometrii toru.
Strzałki toru mierzone są przy pomocy innowacyjnej metody inercyjnej. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4.
Zobacz więcej
Lasery liniowe

Lasery liniowe

Lasery liniowe pozwalają na wytyczanie precyzyjnych, dobrze widzialnych linii, co podnosi komfort pracy zwiększając jej dokładność i efektywność.
Zobacz więcej

Pomiary kół taboru

Powrót do listy
SYSTEM WYKRYWANIA PŁASZCZYZN I NALEP KÓŁ TABORU

SYSTEM WYKRYWANIA PŁASZCZYZN I NALEP KÓŁ TABORU

Automatyczny system pomiarowy pozwala na klasyfikację stanu powierzchni tocznej kół poprzez wykrywanie płaszczyzn i nalep. Dostarczane z systemem oprogramowanie daje możliwość zarządzania informacją o wagonach, gromadzenia informacji o przebiegu ich eksploatacji, wizualizacji klas wad kształtu kół, a także generowania protokołów ich zużycia.Wbudowany w torowisko system pomiarowy pracuje bezobsługowo. Sygnały pomiarowe są gromadzone i analizowane przez autonomiczny układ sterowania. Wyniki pomiaru pobierane są automatycznie, drogą radiową, przez działające na komputerze operatora oprogramowanie.

Wagony są automatycznie identyfikowane, a wyniki pomiarów są zapamiętywane dla każdego z kół z osobna. W systemie przechowywane są archiwalne wyniki pomiarów oraz inne informacje dotyczące eksploatacji i obsługi serwisowej kół w tym obracania wózków. 

System umożliwia generowanie różnych raportów:
  • Zweryfikowane efekty wdrożenia systemu
  • Poprawa gospodarki kołami
  • Obniżenie poziomu hałasu na terenach miejskich
 

Dane Techniczne

Likwidacja płaszczyzn, nalep lub owalu
Obracanie wózka
Pomiar profilu i średnicy koła
Pomiar nalep i płaszczyzn kół
Reprofilowanie kół na tokarce podtorowej
Wymiana kół i wózków

Galeria

Filmy

Zapytaj o produkt

GRAW Goldschmidt Thermit Groupunia
CWB 2018Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2017Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013Diament Miesięcznika Forbes 2014Diament Miesięcznika Forbes 2016Diament Miesięcznika Forbes 2018wyróżnieniem w konkursie im. inż. Ernesta Malinowskiego
Kalendarium wydarzeń