TEP

TEP

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
TEE

TEE

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej
Płaszczyzny i nalepy kół

Płaszczyzny i nalepy kół

Automatyczny system pomiarowy pozwala na klasyfikację stanu powierzchni tocznej kół poprzez wykrywanie płaszczyzn i nalep. Wbudowany system pomiarowy pracuje bezobsługowo.
Zobacz więcej
iTEC

iTEC

Toromierz przeznaczony jest do pomiaru geometrii toru.
Strzałki toru mierzone są przy pomocy innowacyjnej metody inercyjnej. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4.
Zobacz więcej
Lasery liniowe

Lasery liniowe

Lasery liniowe pozwalają na wytyczanie precyzyjnych, dobrze widzialnych linii, co podnosi komfort pracy zwiększając jej dokładność i efektywność.
Zobacz więcej

Pomiary toru

Powrót do listy
System pomiaru rozjazdów: TMS

System pomiaru rozjazdów: TMS

Pomiar geometrii rozjazdów w ruchu

Wydajną i szczegółową kontrolę stanu torów prowadzi się od wielu dziesięcioleci za pomocą drezyn pomiarowych z odpowiednim oprzyrządowaniem, wyznaczającym ilościowe wskaźniki aktualnego stanu toru.
Ich wyposażenie zmieniało się w czasie, odzwierciedlając postęp w rozwoju systemów akwizycji danych od systemów czysto mechanicznych do współczesnych systemów bezdotykowych ze skomputeryzowaną analizą danych w czasie rzeczywistym.

Najnowocześniejsze drezyny są wyposażone w pokładowe systemy pomiarowe i pozwalające na odczyt aktualnego położenia geograficznego pojazdu, stanowiąc główne i wydajne narzędzie pracy dla inspektorów służby bezpieczeństwa. Pomiar geometrii toru zapewnia informacje na temat jego aktualnego stanu, tym niemniej, bezpośredni dostęp do danych historycznych jest niezbędny do efektywnego wykrywania potencjalnych zagrożeń wypadkami. Do tej pory żadna drezyna pomiarowa nie mogła mierzyć geometrii rozjazdów, stąd zazwyczaj pomiary zbierane przez drezyny w strefie rozjazdów były maskowane i pomijane przy ocenie stanu toru, ponieważ pogarszałyby one wyniki oceny stanu toru. Stąd też, istotny element drogi kolejowej - rozjazdy - wpływający silnie na bezpieczeństwo ruchu pociągów nie były dotąd mierzone automatycznie, a inspektorzy musieli polegać na wynikach ręcznych pomiarów wykonywanych wyłącznie w wybranych punktach charakterystycznych. Tym niemniej - „rozjazd to też tor" (J. Tiecken, Volker Raił), więc jego szczegółowe pomiary w punktach znajdujących się tak gęsto na rozjeździe, jak to możliwe, stanowią nowatorskie podejście do poprawy bezpieczeństwa ruchu pociągów. Firma GRAW, w odpowiedzi na tę potrzebę, opracowała we współpracy z Volker Raił (Holandia) i LAP GmbH (Niemcy) samojezdny pojazd pomiarowy z następującymi systemami:
  • Laserowym pomiarowym systemem optycznym do toru I rozjazdów
  • Nawigacji - Differential Global Position System (DGPS) do precyzyjnej lokalizacji rozjazdów, wad wtórze i innych punktów odniesienia
  • Inspekcji wizualnej toru
Bezobsługowy system TMS jest zdolny do dokonywania pomiarów w strefie rozjazdu przy szybkości 60 km/h, z krokiem pomiarowym 3 cm, zgodnie w wymaganiami odpowiednich przepisów. Typy szyn są automatycznie rozpoznawane, co pozwala oceniać ich zużycie. Typy rozjazdów są wczytywane z bazy danych GeoTEC, zgodnie z aktualnym położeniem pojazdu.

Stan geometrii rozjazdu jest oceniany zgodnie z podejściem będącym już w użyciu w Holandii od 2002 roku, opartym na wdrożonym wcześniej przez GRAW toromierzu TEE-1435 do toru i rozjazdów, dodatkowo realizuje się teraz również pomiary profilu elementów rozjazdów z wykorzystaniem szablonów wirtualnych o kształcie wymaganym przez odpowiednie lokalne przepisy.

Na podstawie odczytów GPS system TMS system automatycznie przełącza się z trybu pomiaru rozjazdu na tryb pomiaru toru. Wszystkie dane pomiarowe są przechowywane w pokładowej bazie danych, z której jest ono przekazywane do głównej bazy danych GeoTEC, opracowanej przez GRAW. Dane z tej bazy dostępne są dla służb utrzymania ruchu.

rawie cała holenderska sieć kolejowa jest zdefiniowana i zapisana w systemie GeoTEC, więc nowe dane pomiarowe mogę być automatycznie przyporządkowywane do konkretnego toru lub rozjazdu, zidentyfikowanego przezjego położenie geograficzne. Dostęp zdalny za pośrednictwem sieci GPRS/EDGE/UMTS do systemu pomiarowego pojazdu pozwala na zdalną konserwację oprogramowania i/lub dostęp do aktualnie wykonywanych pomiarów. Działanie systemu jest w pełni automatyczne, wykrywa on swoją lokalizację po włączeniu zasilania i następnie rozpoczyna pomiary.

Zapytaj o produkt

GRAW Goldschmidt Thermit Groupunia
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2017Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016Diament Miesięcznika Forbes 2014Diament Miesięcznika Forbes 2016Diament Miesięcznika Forbes 2018