iTEC

iTEC

Toromierz przeznaczony jest do pomiaru geometrii toru.
Strzałki toru mierzone są przy pomocy innowacyjnej metody inercyjnej. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4.
Zobacz więcej
WM-3 CARBON

WM-3 CARBON

Nowoczesna, elektroniczna średnicówka trójpunktowa
wykonana jest z włókna węglowego, o wyjątkowo wysokiej stabilności i przeznaczona jest do wykonywania pomiarów z kanału.
Zobacz więcej
TEE

TEE

Toromierz do pomiaru geometrii toru i rozjazdów.
Urządzenie ma wszystkie cechy toromierza samorejestrującego
TEC oraz spełnia wymagania normy EN 13848-4.
Zobacz więcej
WWC

WWC

Suwmiarka elektroniczna do kół kolejowych.
Przyrząd jest przeznaczony do pomiaru parametrów geometrycznych Ow, Og, qR charakteryzujących profil bieżni kół.
Zobacz więcej
TEP

TEP

Toromierz samorejestrujący do pomiaru
geometrii toru oraz parametrów zużycia główki szyny.
Toromierz TEP spełnia wymagania normy EN 13848-4.
Zobacz więcej
A-Z

A-Z

Przyrząd przeznaczony jest do pomiaru
odległości Az i Az' w zestawach kołowych. Jest lekki,
dokładny, niezawodny bez względu na warunki atmosferyczne.
Zobacz więcej

Pomiary toru

Powrót do listy
TOROMIERZ INERCYJNY: iTEC

TOROMIERZ INERCYJNY: iTEC

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru. Strzałki toru są mierzone przy pomocy innowacyjnej metody inercyjnej. Wyniki pomiaru są automatycznie zapisywane w jego pamięci elektronicznej w czasie rzeczywistym w miarę, jak toromierz przemieszcza się wzdłuż toru.

Toromierz spełnia wymagania normy EN 13848-4


Operator widzi na wyświetlaczu pulpitu przyrządu aktualnie mierzone wartości szerokości toru, przechyłki, oraz aktualny kilometraż. Duża klawiatura pozwala na łatwe rejestrowanie stwierdzonych uszkodzeń, ponadto można wprowadzać dodatkowe uwagi na ich temat. Można zaznaczać lokalizację, np.: pękniętych spoin lub szyn, konieczność wymiany pod kładu, czy brak śrub.

System GeoTEC na komputery PC, dostarczany z toromierzem pozwala, między innymi, na obliczanie gradientu szerokości toru, wichrowatości toru, oraz na przeliczanie zmierzonych wartości nierówności pionowych i poziomych dla cięciwy o długości 10 m i innych. Wyniki pomiarów można uzyskać w postaci tabelarycznej, z zaznaczonymi lokalizacjami, w których wykryto wystąpienie usterek w torze, obliczane są ponadto współczynniki syntetyczne W5 i J stosowane - zgodnie z wymaganiami PKP - do oceny stanu toru. Wyniki pomiarów przenoszone są na komputer PC za pośrednictwem USB Pendrive. Toromierz ma szereg zalet użytkowych. Jego niska masa (około 28 kg) pozwala na szybkie usunięcie go z toru dla przepuszczenia pociągu, ponadto możliwe jest potem bezzwłoczne wznawianie pomiaru bez potrzeby kalibracji, czy zerowania przyrządu. Toromierz można łatwo rozłożyć i transportować w samochodzie osobowym. Pamięć elektroniczna przyrządu może pomieścić wyniki pomiarów z 56000 km toru.
 

Nowoczesne i wydajne pomiary strzałek
 

Zaimplementowana w toromierzu inercyjna metoda pomiaru strzałek nierówności poziomych została przetestowana w szerokim zakresie promieni łuków (150 m do 3000 m). Nowa metoda pomiaru nierówności poziomych pozwala na uzyskanie dużej powtarzalności wyników. Obliczane wartości odpowiadają pomiarom wykonywanym strzałkomierzem drutowym.
 

Zrzut ekranu oprogramowania do przetwarzania danych pomiarowych dostarczanego z toromierzem

 

 

Nierówności pionowe zakresu D1                                  Nierówności poziome zakresu D1

 

Zrzut ekranu oprogramowania PC do analizy i prezentacji wyników pomiarów dostarczanego wraz z toromierzem

Dane Techniczne

Krok pomiarowy 0,5 m
Zakres pomiarowy szerokości toru -15 ÷ +50 mm, dokładność: ±0.5 mm
Zakres pomiarowy przechyłki ±200 mm
Strzałki Dla długości cięciwy 10 m dokładność wynosi ±1.0 mm
Strzałki można też wyliczać dla innych długości cięciw, np. 20 m, 30 m, itp.
Pomiar i obliczanie gradientu i wichrowatości
Temperatura pracy -20C do +45C
Wilgotność w czasie pracy 15 ÷ 85% (bez kondensacji)
Akumulator Praca bez przerw przez 10 godzin przy pełni naładowanym akumulatorze
Opcje Baterie wymienne, pozwalające na pracę bez ograniczeń czasowych
Wersje Dostępny w wersjach dla różnych wartości szerokości toru, np: 1000, 1067, 1435, 1520 mm
Odbiornik GPS Toromierz rejestruje drogę pomiaru korzystając z wbudowanego odbiornika GPS
Wyliczanie parametrów z zakresu Dl zgodnie z normą EN13484

Filmy

Zapytaj o produkt

GRAW Goldschmidt Thermit Groupunia
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016Diament Miesięcznika Forbes 2014Diament Miesięcznika Forbes 2016