TEP

TEP

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
TEE

TEE

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej
Płaszczyzny i nalepy kół

Płaszczyzny i nalepy kół

Automatyczny system pomiarowy pozwala na klasyfikację stanu powierzchni tocznej kół poprzez wykrywanie płaszczyzn i nalep. Wbudowany system pomiarowy pracuje bezobsługowo.
Zobacz więcej
iTEC

iTEC

Toromierz przeznaczony jest do pomiaru geometrii toru.
Strzałki toru mierzone są przy pomocy innowacyjnej metody inercyjnej. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4.
Zobacz więcej
Lasery liniowe

Lasery liniowe

Lasery liniowe pozwalają na wytyczanie precyzyjnych, dobrze widzialnych linii, co podnosi komfort pracy zwiększając jej dokładność i efektywność.
Zobacz więcej

Pomiary toru

Powrót do listy
TOROMIERZ SAMOREJESTRUJĄCY DO GEOMETRII TORU I ROZJAZDÓW: TEE

TOROMIERZ SAMOREJESTRUJĄCY DO GEOMETRII TORU I ROZJAZDÓW: TEE

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów. Modułowa konstrukcja toromierza umożliwia łatwy transport toromierza przez jedna osobę i montaż w torze w czasie mniejszym niż 5 min. Wygodny w użyciu, produkowany dla różnych szerokości toru, znaczenie podnosi wydajność pracy. 

Wyniki pomiaru: szerokości, przechyłki, nierówności poziomych i pionowych, drogi oraz pozycji GPS zapisywane są w czasie rzeczywistym w pamięci urządzenia. W czasie pomiaru rozjazdów operator włącza tryb rozjazdowy umożliwiający rejestrowanie dodatkowo wyników pomiarów szerokości żłobków i szerokości prowadzania, a wszystkie mierzone parametry rejestrowane są z krokiem 30 mm. Ponadto, w każdym punkcie charakterystycznym operator może zatrzymać toromierz i zarejestrować w pamięci wartości wszystkich wymaganych parametrów, zgodnie z przygotowanym wcześniej zestawem punktów charakterystycznych. Toromierz ma szereg zalet użytkowych. Jego niska masa (około 26 kg) pozwala na szybkie usunięcie go z toru dla przepuszczenia pociągu, a następnie bezzwłoczne wznowienie pomiaru bez potrzeby kalibracji, czy zerowania przyrządu.

Toromierz spełnia wymagania normy EN 13848-4, a generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK.

Toromierz dostarczany jest z pełną listą zestawów punktów charakterystycznych wymaganych przez instrukcję Id-4.
Toromierz jest wyposażony w typowy dla innych przyrządów produkowanych przez GRAW pulpit z kolorowym, podświetlanym wyświetlaczem i wygodną klawiaturą. Wyniki pomiarów i informacje o przekroczeniach wartości dopuszczalnych są dobrze widoczne nawet w nocy. Dedykowane klawisze typowych usterek pozwalają na łatwe rejestrowanie stwierdzonych uszkodzeń, np.: pękniętych spoin lub szyn, konieczność wymiany podkładu, czy brak śrub, z możliwością wprowadzania notatek do każdego zarejestrowanego zdarzenia.

Pulpit urządzenia można odpiąć, co ułatwia przeglądanie wyników po zakończeniu pomiarów. Przenoszenie danych pomiarowych na PC odbywa się przy pomocy USB Pendrive.

Toromierz jest dostarczany z oprogramowaniem GeoTEC System na komputery PC umożliwiającym między innymi: pokazanie wyników w formie wykresów, porównywanie wyników, wydruk protokołów pomiarowych, jak i wyliczanie szeregu typowych wskaźników jakości toru. Wyniki pomiarów można również uzyskać w postaci tabelarycznej, z zaznaczonymi lokalizacjami, w których wykryto wystąpienie usterek w torze. Dane pomiarowe można eksportować do formatów MS Word, MS Excel i PDF.

Ponadto moduł rozjazdowy oprogramowanie GeoTEC System pozwala na modyfikację i tworzenie nowych zestawów punktów charakterystycznych, w tym informacji o: mierzonych parametrach, wartościach nominalnych i dopuszczalnych tolerancjach, dla dowolnych typów rozjazdów. 
 

 

Zrzuty ekranu oprogramowania PC do analizy i prezentacji wyników pomiarów dostarczanego wraz z toromierzem

Dane Techniczne

Mierzone parametry Szerokość toru, przechyłka, nierówności pionowe, nierówności poziome, żłobki
Krok pomiaru 0,5m; 0,25m ( 31 mm w rozjazdach)
Zakresy Szerokość toru: od – 15 do +50 mm szerokości nominalnej
Przechyłka: ±200mm
Nierówności pionowe: ±2mm
Nierówności poziome: ±5mm
Żłobki: 35 mm do 110 mm
Dokładność Szerokość toru: od ±0,5mm
Przechyłka: ±1,5mm
Nierówności pionowe: ±0,2mm
Nierówności poziome: ±0,2mm
Żłobki: ±0,5mm
Dopuszczalne warunki pracy Temperatura -20 ÷45 °C
Wilgotność 15 ÷ 85%, bez kondensacji
Pojemność pamięci 60 000 m (2500m w rozjeździe)
Masa urządzenia 25,6kg
Funkcjonalność Toromierz rejestruje trasę pomiaru korzystając z wbudowanego odbiornika GPS
Wyświetlacz czytelny nawet przy bezpośrednim oświetleniu słonecznym jak i w kanale, wizualna sygnalizacja przekroczeń
Wytrzymała bateria wystarcza na 10 godzin ciągłej pracy opcjonalnie toromierz może być wyposażony w wymienne baterie zewnętrzne)
Przenoszenie danych pomiarowych na PC za pośrednictwem USB Pendrive
Oprogramowanie umożliwiające drukowanie protokołów pomiarowych, archiwizację oraz porównywanie wyników pomiarów
Opcja Baterie wymienne, pozwalające na pracę bez ograniczeń czasowych
Wyliczane parametry Gradient szerokości
Wichrowatość toru
Nierówności poziome i pionowe na cięciwie do 20m
Formaty danych PDF, MS Word, MS Excel
Dostępność Toromierz jest dostępny dla dowolnej wartości prześwitu toru, np.: 914, 1000, 1067, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668, 1676 mm

Filmy

Zapytaj o produkt

GRAW Goldschmidt Thermit Groupunia
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2017Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016Diament Miesięcznika Forbes 2014Diament Miesięcznika Forbes 2016Diament Miesięcznika Forbes 2018