iTEC

iTEC

Toromierz przeznaczony jest do pomiaru geometrii toru.
Strzałki toru mierzone są przy pomocy innowacyjnej metody inercyjnej. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4.
Zobacz więcej
WM-3 CARBON

WM-3 CARBON

Nowoczesna, elektroniczna średnicówka trójpunktowa
wykonana jest z włókna węglowego, o wyjątkowo wysokiej stabilności i przeznaczona jest do wykonywania pomiarów z kanału.
Zobacz więcej
TEE

TEE

Toromierz do pomiaru geometrii toru i rozjazdów.
Urządzenie ma wszystkie cechy toromierza samorejestrującego
TEC oraz spełnia wymagania normy EN 13848-4.
Zobacz więcej
WWC

WWC

Suwmiarka elektroniczna do kół kolejowych.
Przyrząd jest przeznaczony do pomiaru parametrów geometrycznych Ow, Og, qR charakteryzujących profil bieżni kół.
Zobacz więcej
TEP

TEP

Toromierz samorejestrujący do pomiaru
geometrii toru oraz parametrów zużycia główki szyny.
Toromierz TEP spełnia wymagania normy EN 13848-4.
Zobacz więcej
A-Z

A-Z

Przyrząd przeznaczony jest do pomiaru
odległości Az i Az' w zestawach kołowych. Jest lekki,
dokładny, niezawodny bez względu na warunki atmosferyczne.
Zobacz więcej

Pomiary toru

Powrót do listy
TOROMIERZ SAMOREJESTRUJĄCY: TEP

TOROMIERZ SAMOREJESTRUJĄCY: TEP

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru, profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów. Modułowa konstrukcja toromierza umożliwia łatwy transport toromierza przez jedna osobę i montaż w torze w czasie mniejszym niż 5 min. Wygodny w użyciu, produkowany dla różnych szerokości toru, znaczenie podnosi wydajność pracy. 

W zakresie pomiarów parametrów toru toromierz TEP ma pełną funkcjonalność toromierza TEC. Ponadto toromierz TEP, dzięki zastosowaniu laserowych głowic pomiarowych pozwala na: 
  • pomiar i zapis profili poprzecznych szyn krokiem 0,5 m,
  • podgląd profili w czasie pomiaru,
  • pomiar profilu szyny z dokładnością ±0,3 mm
  • wyznaczanie parametrów zużycia szyny z dokładnością ±0,3 mm 
  • automatyczną ocenę profilu szyny w torze
Toromierz produkowany jest w 2 wersjach: z jedną (TEP2.1) lub dwoma (TEP2.2) głowicami do profili szyn.

Toromierz ma szereg zalet użytkowych. Jego niska masa (około 30 kg) pozwala na szybkie usunięcie go z toru dla przepuszczenia pociągu, a następnie bezzwłoczne wznowienie pomiaru bez potrzeby kalibracji, czy zerowania przyrządu.

Toromierz spełnia wymagania normy EN 13848-4, a generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK.

Toromierz jest wyposażony w typowy dla innych przyrządów produkowanych przez GRAW pulpit z kolorowym, podświetlanym wyświetlaczem i wygodną klawiaturą. Wyniki pomiarów i informacje o przekroczeniach wartości dopuszczalnych są dobrze widoczne nawet w nocy. Dedykowane klawisze typowych usterek pozwalają na łatwe rejestrowanie stwierdzonych uszkodzeń, np.: pękniętych spoin lub szyn, konieczność wymiany podkładu, czy brak śrub, z możliwością wprowadzania notatek do każdego zarejestrowanego zdarzenia.


Pulpit urządzenia można odpiąć, co ułatwia przeglądanie wyników po zakończeniu pomiarów. Przenoszenie danych pomiarowych na PC odbywa się przy pomocy USB Pendrive.

Toromierz jest dostarczany z oprogramowaniem GeoTEC System na komputery PC umożliwiającym między innymi: pokazanie wyników w formie wykresów, porównywanie wyników, wydruk protokołów pomiarowych, jak i wyliczanie szeregu typowych wskaźników jakości toru. Wyniki pomiarów można również uzyskać w postaci tabelarycznej, z zaznaczonymi lokalizacjami, w których wykryto wystąpienie usterek w torze. Dane pomiarowe można eksportować do formatów MS Word, MS Excel i PDF.

Zrzut ekranu oprogramowania PC do analizy i prezentacji wyników pomiarów dostarczanego wraz z toromierzem


Ponadto oprogramowanie pozwala na zapis do zmierzonych profili w formacie DXF, porównywanie zmierzonych przekrojów z profilami wzorcowymi, automatyczne wymiarowanie, edycję oraz drukowanie raportów przekrojów poprzecznych szyn.

Dane Techniczne

Mierzone parametry Szerokość toru, przechyłka, nierówności pionowe , nierówności poziome, profil szyny, zużycie poziome i pionowe szyny
Krok pomiaru 0,5m; 0,25m
Zakresy Szerokość toru: od – 15 do +50 mm szerokości nominalnej
Przechyłka: ±200mm
Nierówności pionowe: ±2mm
Nierówności poziome: ±5mm
Profil szyny: pełny profil szyny
Dokładność Szerokość toru: od ±0,5mm
Przechyłka: ±1,5mm
Nierówności pionowe: ±0,.2mm
Nierówności poziome: ±0,.2mm
Profil szyny: ±0,3mm
Dopuszczalne warunki pracy Temperatura -20 ÷45 °C
Wilgotność 15 ÷ 85%, bez kondensacji
Pojemność pamięci 1400km (TEP2.2) lub 2800km (TEP2.1)
Masa urządzenia 30 kg
Funkcjonalność Toromierz rejestruje trasę pomiaru korzystając z wbudowanego odbiornika GPS
Wyświetlacz czytelny nawet przy bezpośrednim oświetleniu słonecznym jak i w kanale, wizualna sygnalizacja przekroczeń
Wytrzymała bateria wystarcza na 10 godzin ciągłej pracy opcjonalnie toromierz może być wyposażony w wymienne baterie zewnętrzne)
Przenoszenie danych pomiarowych na PC za pośrednictwem USB Pendrive
Oprogramowanie umożliwiające drukowanie protokołów pomiarowych, archiwizację oraz porównywanie wyników pomiarów
Technologia pomiaru profilu Pomiar bezdotykowy - optyczny
Typy szyn Szyny: kolejowe, rowkowe, elementy rozjazdów
Nieprzerwana praca Baterie wymienne, pozwalające na pracę bez ograniczeń czasowych (około 3 godzin na 1 zestawie baterii)
Wyliczane parametry Wichrowatość toru oraz gradient szerokości
Nierówności poziome i pionowe na cięciwie do 20m
Zużycie pionowe i poziome profili szyny
Szerokość i głębokość rowka (dla szyn tramwajowych)
Porównanie profilu szyny z profilem nominalnym
Dostępność Toromierz jest dostępny dla dowolnej wartości prześwitu toru, np.: 914, 1000, 1067, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668, 1676 mm
Formaty danych PDF, MS Word, MS Excel, DXF

Filmy

Zapytaj o produkt

GRAW Goldschmidt Thermit Groupunia
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016Diament Miesięcznika Forbes 2014Diament Miesięcznika Forbes 2016