MotoTEC

MotoTEC

Pojazd MotoTEC jest wyposażony w bezdotykowy, bezwładnościowy laserowy system pomiarowy. Na podstawie pomiarów parametrów geometrii oraz profili.
Zobacz więcej
TEP

TEP

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
TEE

TEE

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej

Aktualności

Konferencja Zakopane
08.10.2019, Wtorek
Konferencja Zakopane Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale: Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP,  Politechniki Krakowskiej – Instytutu Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie organizuje Konferencję: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym 2019

Konferencja odbędzie się w dniach 4-6 grudnia w Hotelu Nosalowy Dwór Resort & Spa Zakopane. 

Pragniemy również poinformować oo obecności firmy GRAW która będzie prezentować swoje urządzenia pomiarowe.

Tematyka:

1. Realizacja inwestycji 2014 – 2020 i plany na kolejne perspektywy 2021 – 2027, w tym wielkie projekty – CPK, KDP, Rail Baltica, Podłęże – Piekiełko itp. 
2. Analizy efektywności inwestycji kolejowych.
3. Najnowsze modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastrukturą, w tym BIM.
4. Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych wynikających z interoperacyjności.
5. Konsekwencje i problemy wdrożenia IV pakietu kolejowego.
6.Czynniki warunkujące bezpieczeństwo przewozów kolejowych.
7. Rozwój transportu szynowego w miastach i regionach zintegrowany z innymi gałęziami transportu.
8. Działania na rzecz wzmocnienia konkurencyjności transportu szynowego osób i rzeczy.
9. Modele kształcenia w szkolnictwie technicznym do potrzeb rynku transportu szynowego.


Więcej informacji na temat wydarzenia można uzyskać na stronie www.


Zobacz nadchodzące wydarzenia na których pojawi się GRAW oraz zdjęcia z poprzednich - Kalendarium
unia
CWB 2018Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2017Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013Diament Miesięcznika Forbes 2014Diament Miesięcznika Forbes 2016Diament Miesięcznika Forbes 2018wyróżnieniem w konkursie im. inż. Ernesta Malinowskiego
Kalendarium wydarzeń