MotoTEC

MotoTEC

Pojazd MotoTEC jest wyposażony w bezdotykowy, bezwładnościowy laserowy system pomiarowy. Na podstawie pomiarów parametrów geometrii oraz profili.
Zobacz więcej
TEP

TEP

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
TEE

TEE

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej

Aktualności

NOVKOL'20
06.08.2020, Czwartek
NOVKOL'20 Już na początku Grudnia (02.12 - 04.12) odbędzie się XIX Konferencja Naukowo-Techniczna: "Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym - NOVKOL'20". Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie. Konferencja odbędzie się w Hotelu Nosalowy Dwór Resort & Spa Zakopane.

TEMATYKA KONFERENCJI:
 
Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury szynowej oraz taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy, w tym:
 
1. Inwestycje kolejowe w obliczu nowej rzeczywistości gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia. Pandemia impulsem zmian organizacyjnych.
 
2. Doświadczenia z przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych w ostatniej dekadzie i rekomendacje na lata 2021-2027, w tym: czy jesteśmy gotowi na budowę nowych linii kolejowych dużych prędkości? czy raczej skoncentrować się na modernizacji istniejących korytarzy kolejowych? 2x25KV – czy w Polsce się opłaca?
 
3. Najnowsze modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastrukturą, w tym BIM.
 
4. Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych wynikających z interoperacyjności.
 
5. Konsekwencje i problemy wdrożenia IV pakietu kolejowego.
 
6. Czynniki warunkujące bezpieczeństwo przewozów kolejowych.
 
7. Nowa jakość i rozwój procesów utrzymania infrastruktury na zmodernizowanych liniach kolejowych – w szczególności z V=160km/h i więcej – utrzymanie prewencyjne a nie awaryjne.
 
8. Rozwój transportu szynowego w miastach i regionach zintegrowany z innymi gałęziami transportu.
 
9. Kolej XXI wieku - możliwości finansowania zewnętrznego prac badawczo-rozwojowych i innowacji ze środków instytucji finansujących granty badawcze (np. NCBiR); wdrażanie nowoczesnych rozwiązań (nowoczesne rozjazdy, systemy diagnostyczne, GSM-R, ETCS, bezciężarowe kotwienie sieci trakcyjnej, itp.); "Zielony Ład" - nowe szanse dla kolei.
 
10. System stypendialny studentów i uczniów jako sposób pozyskiwania wykwalifikowanej kadry pracowniczej. 


Pragniemy również poinformować o obecności firmy GRAW która będzie prezentować swoje urządzenia pomiarowe podczas konferencji.

Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać na stronie www.

Zobacz nadchodzące wydarzenia na których pojawi się GRAW oraz zdjęcia z poprzednich - Kalendarium
unia
CWB 2018Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2017Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013Diament Miesięcznika Forbes 2014Diament Miesięcznika Forbes 2016Diament Miesięcznika Forbes 2018wyróżnieniem w konkursie im. inż. Ernesta Malinowskiego
Kalendarium wydarzeń