TEP

TEP

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
TEE

TEE

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej
Płaszczyzny i nalepy kół

Płaszczyzny i nalepy kół

Automatyczny system pomiarowy pozwala na klasyfikację stanu powierzchni tocznej kół poprzez wykrywanie płaszczyzn i nalep. Wbudowany system pomiarowy pracuje bezobsługowo.
Zobacz więcej
iTEC

iTEC

Toromierz przeznaczony jest do pomiaru geometrii toru.
Strzałki toru mierzone są przy pomocy innowacyjnej metody inercyjnej. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4.
Zobacz więcej
Lasery liniowe

Lasery liniowe

Lasery liniowe pozwalają na wytyczanie precyzyjnych, dobrze widzialnych linii, co podnosi komfort pracy zwiększając jej dokładność i efektywność.
Zobacz więcej

Pomiary kół taboru

Powrót do listy
Przyrząd do pomiaru przekątnych wózków tramwajowych: PPGW

Przyrząd do pomiaru przekątnych wózków tramwajowych: PPGW

Przyrząd jest przeznaczony do wykonywania pomiarów kontrolnych wózków wagonów tramwajowych, w tym do pomiaru:
  • M1 i M2: długości przekątnych wózka wagonu
  • B1 i B2: rozstawu osi wózka wagonu
  • Az': odległości między wewnętrznymi powierzchniami obręczy i kół
Przyrząd jest wyposażony w typowy dla innych przyrządów produkowanych przez GRAW pulpit z kolorowym, podświetlanym wyświetlaczem i wygodną klawiaturą. Wyniki pomiarów i informacje o przekroczeniach wartości dopuszczalnych są dobrze widoczne nawet w nieoświetlonym kanale. 


Przyrząd jest dostarczany z oprogramowaniem na komputery PC umożliwiającym: archiwizację wyników pomiarów, porównywanie wyników, a także pozwalającym na wydruk protokołów pomiarowych. Dane pomiarowe można eksportować do formatów MS Word, MS Excel i PDF. Oprogramowanie dostarczane z przyrządem pozwala ponadto na gromadzenie wyników pomiarów z wszystkich przyrządów produkcji GRAW do pomiaru kół i generowanie zbiorczych raportów.

Dane Techniczne

Mierzone parametry: Długość przekątnych wózka M1; M2
Rozstaw osi wózka B1; B2
Odległość wewnętrznych płaszczyzn kół Az
Zakresy: M1; M2 2350 ± 25 mm i 2270 ± 25 mm
B1; B2 1900 ± 25 mm i 1800 ±25 mm
Az: 1385 ± 15 mm
Dokładność: ± 0,2
Dopuszczalne warunki pracy: Temperatura -20 ÷ 45ºC
Wilgotność 15 ÷ 85%, bez kondensacji
Pojemność pamięci: 8000 plików pomiarowych
Masa urządzenia: 6 kg
Funkcjonalność urządzenia: - Wyświetlacz czytelny nawet przy bezpośrednim oświetleniu słonecznym jak i w kanale, wizualna sygnalizacja przekroczeń.
- Łatwe i pewne bazowanie się przyrządu na kole.
- Wytrzymała bateria wystarcza na 20 godzin ciągłej pracy.
- Przenoszenie danych pomiarowych na PC za pośrednictwem USB Pendrive.
- Oprogramowanie umożliwiające drukowanie protokołów pomiarowych, archiwizację oraz porównywanie wyników pomiarów.

Zapytaj o produkt

GRAW Goldschmidt Thermit Groupunia
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2017Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016Diament Miesięcznika Forbes 2014Diament Miesięcznika Forbes 2016Diament Miesięcznika Forbes 2018