TEP

TEP

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
TEE

TEE

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej
Płaszczyzny i nalepy kół

Płaszczyzny i nalepy kół

Automatyczny system pomiarowy pozwala na klasyfikację stanu powierzchni tocznej kół poprzez wykrywanie płaszczyzn i nalep. Wbudowany system pomiarowy pracuje bezobsługowo.
Zobacz więcej
iTEC

iTEC

Toromierz przeznaczony jest do pomiaru geometrii toru.
Strzałki toru mierzone są przy pomocy innowacyjnej metody inercyjnej. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4.
Zobacz więcej
Lasery liniowe

Lasery liniowe

Lasery liniowe pozwalają na wytyczanie precyzyjnych, dobrze widzialnych linii, co podnosi komfort pracy zwiększając jej dokładność i efektywność.
Zobacz więcej

Pomiary toru

Powrót do listy
PRZYSTAWKA DO TOROMIERZY SAMOREJESTRUJĄCYCH: Laser-TEC

PRZYSTAWKA DO TOROMIERZY SAMOREJESTRUJĄCYCH: Laser-TEC

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru, skrajni obiektów i rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów. Przystawka z głowicą laserową zainstalowana na toromierzu umożliwia pomiar urządzeń i obiektów o wielkości większej od 10 mm, w tym: m. in. semaforów, tuneli, peronów, szerokości międzytorza oraz wysokości przewodu trakcyjnego, słupów i innych elementów w odległości do 7 m od osi toru. Modułowa konstrukcja toromierza umożliwia łatwy transport toromierza przez jedna osobę i montaż w torze w czasie mniejszym niż 5 min. Wygodny w użyciu, produkowany dla różnych szerokości toru, znaczenie podnosi wydajność pracy. 

Wyniki pomiaru: szerokości, przechyłki, nierówności poziomych i pionowych, drogi oraz pozycji GPS zapisywane są w czasie rzeczywistym w pamięci urządzenia. Pomiar skrajni wykonywany jest po zatrzymaniu toromierza - operator celuje promieniem lasera w wybrany punkt. Po pomiarze na pulpicie toromierza wyświetlana jest pozycja mierzonego punktu od osi toru. Wyniki pomiarów, wraz z lokalizacją obiektu, zapisywane są w pamięci elektronicznej toromierza.

Toromierz ma szereg zalet użytkowych. Jego niska masa (około 26 kg) pozwala na szybkie usunięcie go z toru dla przepuszczenia pociągu, a następnie bezzwłoczne wznowienie pomiaru bez potrzeby kalibracji, czy zerowania przyrządu.

Toromierz spełnia wymagania normy EN 13848-4, a generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK.


Toromierz jest wyposażony w typowy dla innych przyrządów produkowanych przez GRAW pulpit z kolorowym, podświetlanym wyświetlaczem i wygodną klawiaturą. Wyniki pomiarów i informacje o przekroczeniach wartości dopuszczalnych są dobrze widoczne nawet w nocy. Dedykowane klawisze typowych usterek pozwalają na łatwe rejestrowanie stwierdzonych uszkodzeń, np.: pękniętych spoin lub szyn, konieczność wymiany podkładu, czy brak śrub, z możliwością wprowadzania notatek do każdego zarejestrowanego zdarzenia.

Pulpit urządzenia można odpiąć, co ułatwia przeglądanie wyników po zakończeniu pomiarów. Przenoszenie danych pomiarowych na PC odbywa się przy pomocy USB Pendrive.

Toromierz jest dostarczany z oprogramowaniem GeoTEC System na komputery PC umożliwiającym między innymi: pokazanie wyników w formie wykresów, porównywanie wyników, wydruk protokołów pomiarowych, jak i wyliczanie szeregu typowych wskaźników jakości toru. Wyniki pomiarów można również uzyskać w postaci tabelarycznej, z zaznaczonymi lokalizacjami, w których wykryto wystąpienie usterek w torze. Dane pomiarowe można eksportować do formatów MS Word, MS Excel i PDF.

Ponadto oprogramowanie pozwala na zapis do zmierzonych obiektów skrajni w formacie DXF, porównywanie obiektów ze skrajnią toru, automatyczne wyznaczenie punktów kolizyjnych oraz drukowanie raportów przekrojów poprzecznych szyn.
 

Dane Techniczne

Mierzone parametry Szerokość toru, przechyłka, nierówności pionowe, nierówności poziome, pomiar skrajni
Krok pomiaru 0,5m; 0,25m
Zakresy Szerokość toru: od – 15 do +50 mm szerokości nominalnej
Przechyłka: ±200mm
Nierówności pionowe: ±2mm
Nierówności poziome: ±5mm
Skrajnia do 8m
Dokładność Szerokość toru: od ±0,5mm
Przechyłka: ±1,5mm
Nierówności pionowe: ±0,2mm
Nierówności poziome: ±0,2mm
Skrajnia: ±5mm
Dopuszczalne warunki pracy Temperatura -20 ÷45 °C
Wilgotność 15 ÷ 85%, bez kondensacji
Nieprzerwana praca Przez 10 godzin przy pełni naładowanym akumulatorze
Pojemność pamięci 60 000km lub 36 milonów punków skrajni
Masa urządzenia 23,6 kg
Funkcjonalność Toromierz rejestruje trasę pomiaru korzystając z wbudowanego odbiornika GPS
Wyświetlacz czytelny nawet przy bezpośrednim oświetleniu słonecznym jak i w kanale, wizualna sygnalizacja przekroczeń
Wytrzymała bateria wystarcza na 10 godzin ciągłej pracy opcjonalnie toromierz może być wyposażony w wymienne baterie zewnętrzne)
Przenoszenie danych pomiarowych na PC za pośrednictwem USB Pendrive
Oprogramowanie umożliwiające drukowanie protokołów pomiarowych, archiwizację oraz porównywanie wyników pomiarów
Technologia pomiaru skrajni Dalmierz laserowy z 2 stopniami swobody – pozwala na pomiar cienkich elementów (nawet poniżej 5 mm), takich jak elementy sygnalizacji kolejowej
Opcja Baterie wymienne, pozwalające na pracę bez ograniczeń czasowych
Dostępność Toromierz jest dostępny dla dowolnej wartości prześwitu toru, np.: 914, 1000, 1067, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668, 1676 mm
Wyliczana parametry Gradient szerokości
Wichrowatość toru
Nierówności poziome i pionowe na cięciwie do 20m
Formaty danych PDF, MS Word, MS Excel, DXF

Filmy

Zapytaj o produkt

GRAW Goldschmidt Thermit Groupunia
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2017Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016Diament Miesięcznika Forbes 2014Diament Miesięcznika Forbes 2016Diament Miesięcznika Forbes 2018