RailProfile 2D

RailProfile 2D

Railprofile 2D mierzy pełny profil główki szyny,
wylicza parametry dotyczące obszaru szlifowania
oraz zużycia główki szyny. 
Zobacz więcej
Trackscan Compact

Trackscan Compact

Toromierz Trackscan Compact mierzy automatycznie
geometrię toru. Wyniki pomiarów obejmują wartości
szerokości toru, przechyłki, nierówności...
Zobacz więcej
Trackgauge Digital

Trackgauge Digital

Toromierz cyfrowy Trackgauge Digital jest przeznaczony do pomiarów geometrii torów i rozjazdów. Wartości wszystkich parametrów są wyświetlane na ekranie telefonu komórkowego. 
Zobacz więcej
Trackscan Cadd-e

Trackscan Cadd-e

Pojazd Trackscan Cadd-e jest wyposażony w bezdotykowy, bezwładnościowy laserowy system pomiarowy. Na podstawie pomiarów parametrów geometrii oraz profili.
Zobacz więcej
Trackscan Profile (TEP)

Trackscan Profile (TEP)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
Trackscan Switch (TEE)

Trackscan Switch (TEE)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej

Pomiary kół taboru

Powrót do listy
Elektroniczna średnicówka trójpunktowa: WM-3

Elektroniczna średnicówka trójpunktowa: WM-3

POMIAR ŚREDNICY KÓŁ KOLEJOWYCH

Trójpunktowa średnicówka przeznaczona do wykonywania pomiarów bez konieczności demontowania wózków spod wagonów. Urządzenie zapisuje wyniki pomiarów średnic kół zestawu a następnie oblicza średnie z kilku pomiarów. Operator może określać wartości dopuszczalne parametrów zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów kolejowych.


 


Pulpit urządzenia można odpiąć, co ułatwia przeglądanie wyników po zakończeniu pomiarów. Przenoszenie danych pomiarowych na PC odbywa się przy pomocy USB Pendrive.

Przyrząd jest dostarczany z oprogramowaniem na komputery PC umożliwiającym: archiwizację wyników pomiarów, porównywanie wyników, a także pozwalającym na wydruk protokołów pomiarowych. Dane pomiarowe można eksportować do formatów MS Word, MS Excel i PDF. Oprogramowanie dostarczane z przyrządem pozwala ponadto na gromadzenie wyników pomiarów z wszystkich przyrządów produkcji GRAW do pomiaru kół i generowanie zbiorczych raportów.

Pomiar średnicy i różnicy średnic kół w zestawie
 

Zakres dostawy:

 • Średnicówka WM-3
 • Skrzynka transportowa
 • Oprogramowanie na PC, 1 licencja
 • Ładowarka

Korzyści:

 • Możliwość pomiarów dla zestawów, wózków i całych wagonów
 • Wyniki pomiaru niezależne od warunków środowiskowych
 • Wyświetlacz czytelny nawet przy bezpośrednim oświetleniu słonecznym
 • Łatwy transfer danych pomiarowych poprzez port USB
 • Proste i solidne bazowanie przyrządu na kole
 • Urządzenie łatwe w obsłudze podczas pomiarów
 • Oprogramowanie umożliwiające drukowanie protokołów pomiarowych, archiwizację oraz porównywanie wyników pomiarów

Dane Techniczne

Średnica koła Dokładność: ±0.1 mm
Zakresy średnic 600 ÷ 1050 mm
650 ÷ 1250 mm
Masa 3,4 kg
Pojemność pamięci 8000 plików pomiarowych
Czas pracy Do 20 h
Rozdzielczość 0,1 mm
Dopuszczalne warunki pracy Temperatura: -20ºC ÷ +45ºC
Wilgotność: 15 ÷ 85%, bez kondensacji

Filmy

Zapytaj o produkt

odswiez
linkKalendarium wydarzeń
LinkedinYouTube