RailProfile 2D

RailProfile 2D

Railprofile 2D mierzy pełny profil główki szyny,
wylicza parametry dotyczące obszaru szlifowania
oraz zużycia główki szyny. 
Zobacz więcej
Trackscan Compact

Trackscan Compact

Toromierz Trackscan Compact mierzy automatycznie
geometrię toru. Wyniki pomiarów obejmują wartości
szerokości toru, przechyłki, nierówności...
Zobacz więcej
Trackgauge Digital

Trackgauge Digital

Toromierz cyfrowy Trackgauge Digital jest przeznaczony do pomiarów geometrii torów i rozjazdów. Wartości wszystkich parametrów są wyświetlane na ekranie telefonu komórkowego. 
Zobacz więcej
Trackscan Cadd-e

Trackscan Cadd-e

Pojazd Trackscan Cadd-e jest wyposażony w bezdotykowy, bezwładnościowy laserowy system pomiarowy. Na podstawie pomiarów parametrów geometrii oraz profili.
Zobacz więcej
Trackscan Profile (TEP)

Trackscan Profile (TEP)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
Trackscan Switch (TEE)

Trackscan Switch (TEE)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej

Pomiary kół taboru

Powrót do listy
LASEROWY SYSTEM DO POMIARU KÓŁ TABORU

LASEROWY SYSTEM DO POMIARU KÓŁ TABORU

Laserowy system pomiarowy jest przeznaczony dla zajezdni i pomiarów kół przy maksymalnej szybkości 10 km/h. Parametry geometrii kół są określane na podstawie odtworzonych profili bieżni kół. Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil bieżni koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół. Mierzone mogą być koła pojazdów kolejowych lub tramwajowe - zgodnie z wymaganiami klienta.Schemat Systemu Pomiarowego
 

System pomiarowy jest całkowicie autonomiczny i bezdotykowy, dlatego nie ma żadnych zużywających się części. Zastosowano rozwiązania mające na celu zapewnienie wymaganych warunków klimatycznych elementom systemu pomiarowego, chroniące je przed zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. System pomiarowy przekazuje w czasie rzeczywistym informacje na temat wad kół i może być opcjonalnie wyposażony w system pomiaru prędkości składu, wyświetlający jego wartość. Wyniki pomiarów mogą być wykorzystywane przez system tokarki podtorowej.

Opcjonalnie, możliwe jest identyfikowanie poszczególnych wagonów po zamocowaniu na nich znaczników RF/ID, tym samym wszystkie wyniki pomiarów mogą być przypisane do poszczególnych kół do dalszych analiz i raportowania.
 


 

System pomiarowy udostępnia pełny profil bieżni koła, niezależnie od położenia koła w czasie pomiaru, przez co ma następujące zalety:

  • Widoczne są wszystkie wady profilu i rodzaje zużycia na pełnym przekroju poprzecznym profilu bieżni koła,
  • Wszystkie parametry zużycia profilu są wyznaczane w pełni zgodnie z ich definicjami geometrycznymi,
  • Średnica koła jest wyznaczana na wymaganej płaszczyźnie względem powierzchni czołowej koła

Wyniki pomiarów mogą być analizowane i przechowywane w bazie danych dla oceny postępu zużycia kół. Oprogramowanie systemu ostrzega o przekroczeniu dopuszczalnego zużycia aktualnie mierzonego zestawu kołowego. W odpowiedniej analizie bierze się pod uwagę historię każdego koła i można na jej podstawie podejmować decyzję o konieczności jego reprofilowania, przy czym wyniki pomiaru mogą być bezpośrednio przekazywane do tokarki podtorowej.

  

Przykład wykorzystania wyników pomiarów do planowania obróbki na tokarce podtorowej koła tramwajowego.

Dane Techniczne

Dokładność pomiaru średnicy koła ±0.6 mm
Dokładność pomiaru wysokości obrzeża koła ±0.2 mm
Dokładność pomiaru szerokości koła ±0.2 mm
Dokładność pomiaru odległości wewnętrznych płaszczyzn kół ±0.3 mm
Dokładność odwzorowania profilu obrzeża koła ±0.2 mm
Dokładność pomiaru gradientu profilu ±0.3 mm

Galeria

Filmy

Zapytaj o produkt

odswiez
linkKalendarium wydarzeń
LinkedinYouTube
InnoTrans