MOBILNOŚĆ Z WIZJĄ

MOBILNOŚĆ Z WIZJĄ

Zobacz więcej
Trackscan Compact

Trackscan Compact

Toromierz Trackscan Compact mierzy automatycznie
geometrię toru. Wyniki pomiarów obejmują wartości
szerokości toru, przechyłki, nierówności...
Zobacz więcej
Trackgauge Digital

Trackgauge Digital

Toromierz cyfrowy Trackgauge Digital jest przeznaczony do pomiarów geometrii torów i rozjazdów. Wartości wszystkich parametrów są wyświetlane na ekranie telefonu komórkowego. 
Zobacz więcej
Trackscan Cadd-e

Trackscan Cadd-e

Pojazd Trackscan Cadd-e jest wyposażony w bezdotykowy, bezwładnościowy laserowy system pomiarowy. Na podstawie pomiarów parametrów geometrii oraz profili.
Zobacz więcej
Trackscan Profile (TEP)

Trackscan Profile (TEP)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
Trackscan Switch (TEE)

Trackscan Switch (TEE)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej

Pomiary kół taboru

Powrót do listy
Przyrząd do pomiaru przekątnych wózków tramwajowych: PPGW

Przyrząd do pomiaru przekątnych wózków tramwajowych: PPGW

Przyrząd jest przeznaczony do wykonywania pomiarów kontrolnych wózków wagonów tramwajowych, w tym do pomiaru:
  • M1 i M2: długości przekątnych wózka wagonu
  • B1 i B2: rozstawu osi wózka wagonu
  • Az': odległości między wewnętrznymi powierzchniami obręczy i kół
Przyrząd jest wyposażony w typowy dla innych przyrządów produkowanych przez GRAW pulpit z kolorowym, podświetlanym wyświetlaczem i wygodną klawiaturą. Wyniki pomiarów i informacje o przekroczeniach wartości dopuszczalnych są dobrze widoczne nawet w nieoświetlonym kanale. 


Przyrząd jest dostarczany z oprogramowaniem na komputery PC umożliwiającym: archiwizację wyników pomiarów, porównywanie wyników, a także pozwalającym na wydruk protokołów pomiarowych. Dane pomiarowe można eksportować do formatów MS Word, MS Excel i PDF. Oprogramowanie dostarczane z przyrządem pozwala ponadto na gromadzenie wyników pomiarów z wszystkich przyrządów produkcji GRAW do pomiaru kół i generowanie zbiorczych raportów.

Dane Techniczne

Mierzone parametry: Długość przekątnych wózka M1; M2
Rozstaw osi wózka B1; B2
Odległość wewnętrznych płaszczyzn kół Az
Zakresy: B1800 - 1775 – 1818
B1850 – 1826– 1869
B1900 – 1876– 1919
M1800 – 2245.0 – 2289.0
M1850 – 2286– 2329
M1900 – 2327– 2370
Az: 1385 ± 15 mm
Dokładność: ± 0,2
Dopuszczalne warunki pracy: Temperatura -20 ÷ 45ºC
Wilgotność 15 ÷ 85%, bez kondensacji
Pojemność pamięci: 8000 plików pomiarowych
Masa urządzenia: 6 kg
Funkcjonalność urządzenia: - Wyświetlacz czytelny nawet przy bezpośrednim oświetleniu słonecznym jak i w kanale, wizualna sygnalizacja przekroczeń.
- Łatwe i pewne bazowanie się przyrządu na kole.
- Wytrzymała bateria wystarcza na 20 godzin ciągłej pracy.
- Przenoszenie danych pomiarowych na PC za pośrednictwem USB Pendrive.
- Oprogramowanie umożliwiające drukowanie protokołów pomiarowych, archiwizację oraz porównywanie wyników pomiarów.

Zapytaj o produkt

odswiez
linkunia
CWB 2018Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2017Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013Diament Miesięcznika Forbes 2014Diament Miesięcznika Forbes 2016Diament Miesięcznika Forbes 2018wyróżnieniem w konkursie im. inż. Ernesta Malinowskiego
Kalendarium wydarzeń