RailProfile 2D

RailProfile 2D

Railprofile 2D mierzy pełny profil główki szyny,
wylicza parametry dotyczące obszaru szlifowania
oraz zużycia główki szyny. 
Zobacz więcej
Trackscan Compact

Trackscan Compact

Toromierz Trackscan Compact mierzy automatycznie
geometrię toru. Wyniki pomiarów obejmują wartości
szerokości toru, przechyłki, nierówności...
Zobacz więcej
Trackgauge Digital

Trackgauge Digital

Toromierz cyfrowy Trackgauge Digital jest przeznaczony do pomiarów geometrii torów i rozjazdów. Wartości wszystkich parametrów są wyświetlane na ekranie telefonu komórkowego. 
Zobacz więcej
Trackscan Cadd-e

Trackscan Cadd-e

Pojazd Trackscan Cadd-e jest wyposażony w bezdotykowy, bezwładnościowy laserowy system pomiarowy. Na podstawie pomiarów parametrów geometrii oraz profili.
Zobacz więcej
Trackscan Profile (TEP)

Trackscan Profile (TEP)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
Trackscan Switch (TEE)

Trackscan Switch (TEE)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej

Pomiary kół taboru

Powrót do listy
Przyrząd umożliwia szybki i dokładny pomiar grubości obręczy: RTH

Przyrząd umożliwia szybki i dokładny pomiar grubości obręczy: RTH

ULTRADŹWIĘKOWY POMIAR GRUBOŚCI OBRĘCZY

Przyrząd umożliwia szybki i dokładny pomiar grubości obręczy; wyniki pomiarów mogą być przechowywane w pamięci elektronicznej urządzenia. Operator może określać wartości dopuszczalne parametrów zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów kolejowych. 

Przyrząd jest wyposażony w pulpit z dużym, kolorowym wyświetlaczem i wygodną klawiaturą. Operator może określać wartości dopuszczalne parametrów zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów kolejowych. Wartość zmierzonego parametru przekraczająca tolerancję jest wyświetlana w kolorze czerwonym.

Przyrząd jest dostarczany z oprogramowaniem diagnostycznym na komputery PC umożliwiającym zarządzanie wykonanymi pomiarami, wygodną analizę wykonanych pomiarów oraz szybkie tworzenie raportów z pomiarów. Oprogramowanie to pozwala na zapisywanie, wizualizację i drukowanie raportów z wynikami. Dane pomiarowe można eksportować do formatów MS Word, MS Excel i PDF.

Wyniki pomiarów mogą być też wprowadzane do opcjonalnego systemu P&D do zarządzania danymi o stanie kół taboru w ramach przedsiębiorstwa transportowego.

Zakres dostawy:
 • Przyrząd RtH
 • Skrzynka transportowa
 • Oprogramowanie na PC, 1 licencja
 • Ładowarka
Korzyści: 
 • Urządzenie dostępność dla wszystkich wymiarów zestawów kołowych
 • Wyniki pomiaru niezależne od warunków środowiskowych
 • Wyświetlacz czytelny nawet przy bezpośrednim oświetleniu słonecznym
 • Łatwy transfer danych pomiarowych poprzez port USB
 • Proste i solidne bazowanie przyrządu na kole
 • Urządzenie łatwe w obsłudze podczas pomiarów
 • Oprogramowanie umożliwiające drukowanie protokołów pomiarowych, archiwizację oraz porównywanie wyników pomiarów

Dane Techniczne

Grubość obręczy koła Dokładność: ±0.1 mm
Zakres 22 mm ÷ 90 mm
Masa 1,1 kg
Pojemność pamięci 2000 plików pomiarowych
Czas pracy Do 20 h
Rozdzielczość 0,1 mm
Dopuszczalne warunki pracy Temperatura: -20ºC ÷ +45ºC
Wilgotność: 15 ÷ 85%, bez kondensacji

Zapytaj o produkt

odswiez
linkKalendarium wydarzeń
LinkedinYouTube