RailProfile 2D

RailProfile 2D

Railprofile 2D mierzy pełny profil główki szyny,
wylicza parametry dotyczące obszaru szlifowania
oraz zużycia główki szyny. 
Zobacz więcej
Trackscan Compact

Trackscan Compact

Toromierz Trackscan Compact mierzy automatycznie
geometrię toru. Wyniki pomiarów obejmują wartości
szerokości toru, przechyłki, nierówności...
Zobacz więcej
Trackgauge Digital

Trackgauge Digital

Toromierz cyfrowy Trackgauge Digital jest przeznaczony do pomiarów geometrii torów i rozjazdów. Wartości wszystkich parametrów są wyświetlane na ekranie telefonu komórkowego. 
Zobacz więcej
Trackscan Cadd-e

Trackscan Cadd-e

Pojazd Trackscan Cadd-e jest wyposażony w bezdotykowy, bezwładnościowy laserowy system pomiarowy. Na podstawie pomiarów parametrów geometrii oraz profili.
Zobacz więcej
Trackscan Profile (TEP)

Trackscan Profile (TEP)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
Trackscan Switch (TEE)

Trackscan Switch (TEE)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej

Pomiary kół taboru

Powrót do listy
Suwmiarka elektroniczna do kół kolejowych: WWC

Suwmiarka elektroniczna do kół kolejowych: WWC

POMIAR PARAMETRÓW OBRZEŻA

Suwmiarka elektroniczna do kół kolejowych. Przyrząd przeznaczony jest do pomiaru parametrów Ow, Og, qR charakteryzujących zużycie profilu kół taboru. Pomiary można prowadzić bez wywiązywania zestawów - bezpośrednio na pojeździe. Operator może określać wartości dopuszczalne parametrów zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów kolejowych.

Przyrząd jest wyposażony w typowy dla innych przyrządów produkowanych przez GRAW pulpit z kolorowym, podświetlanym wyświetlaczem i wygodną klawiaturą. Wyniki pomiarów i informacje o przekroczeniach wartości dopuszczalnych są dobrze widoczne nawet w nieoświetlonym kanale.


                   
          Pomiar zestawu kołowego                                        Pomiar podglądowy koła           


Przyrząd jest dostarczany z oprogramowaniem na komputery PC umożliwiającym: archiwizację wyników pomiarów, porównywanie wyników, a także pozwalającym na wydruk protokołów pomiarowych. Dane pomiarowe można eksportować do formatów MS Word, MS Excel i PDF. Oprogramowanie dostarczane z przyrządem pozwala ponadto na gromadzenie wyników pomiarów z wszystkich przyrządów produkcji GRAW do pomiaru kół i generowanie zbiorczych raportów.


Okna szczegółów mierzonego parametru

 

Zakres dostawy:

 • Suwmiarka WWC
 • Skrzynka transportowa
 • Oprogramowanie na PC, 1 licencja
 • Ładowarki

Korzyści:

 • Możliwość pomiarów dla zestawów, wózków i całych wagonów
 • Wyniki pomiaru niezależne od warunków środowiskowych
 • Wyświetlacz czytelny nawet przy bezpośrednim oświetleniu słonecznym
 • Łatwy transfer danych pomiarowych poprzez port USB
 • Proste i solidne bazowanie przyrządu na kole
 • Urządzenie łatwe w obsłudze podczas pomiarów
 • Oprogramowanie umożliwiające drukowanie protokołów pomiarowych, archiwizację oraz porównywanie wyników pomiarów

Dane Techniczne

Wysokość obrzeża Ow Dokładność: ±0.1 mm
Szerokość obrzeża Og Dokładność: ±0.1 mm
Stromość obrzeża qR Dokładność: ±0.1 mm
Zakresy:
Ow 12,5 ÷ 39 mm
Og 13 ÷ 39 mm
qR 0 ÷ 27 mm
Masa 1,6 kg
Pojemność pamięci 8000 plików pomiarowych
Czas pracy do 10 h
Rozdzielczość 0,1 mm
Dopuszczalne warunki pracy Temperatura: -20ºC ÷ +45ºC
Wilgotność: 15 ÷ 85%, bez kondensacji

Filmy

Zapytaj o produkt

odswiez
linkKalendarium wydarzeń
LinkedinYouTube