MOBILNOŚĆ Z WIZJĄ

MOBILNOŚĆ Z WIZJĄ

Zobacz więcej
Trackscan Compact

Trackscan Compact

Toromierz Trackscan Compact mierzy automatycznie
geometrię toru. Wyniki pomiarów obejmują wartości
szerokości toru, przechyłki, nierówności...
Zobacz więcej
Trackgauge Digital

Trackgauge Digital

Toromierz cyfrowy Trackgauge Digital jest przeznaczony do pomiarów geometrii torów i rozjazdów. Wartości wszystkich parametrów są wyświetlane na ekranie telefonu komórkowego. 
Zobacz więcej
Trackscan Cadd-e

Trackscan Cadd-e

Pojazd Trackscan Cadd-e jest wyposażony w bezdotykowy, bezwładnościowy laserowy system pomiarowy. Na podstawie pomiarów parametrów geometrii oraz profili.
Zobacz więcej
Trackscan Profile (TEP)

Trackscan Profile (TEP)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
Trackscan Switch (TEE)

Trackscan Switch (TEE)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej

Pomiary kół taboru

Powrót do listy
Suwmiarka elektroniczna do kół tramwajowych: SVT5

Suwmiarka elektroniczna do kół tramwajowych: SVT5

Suwmiarka elektroniczna SVT5 do kół tramwajowych z odczytem cyfrowym i możliwością archiwizacji pomiarów jest przeznaczona do kontroli parametrów Ow, Og, Og' charakteryzujących zużycie obrzeża kół taboru tramwajowego, pozwala także na pomiar grubości obręczy (Og - Og') oraz pomiarów średnicy kół.
Pomiary suwmiarką można prowadzić bez konieczności wywiązywania wózków i zestawów kołowych z pojazdów. Magnetyczna podstawa suwmiarki ułatwia jej pewne bazowanie na wewnętrznej płaszczyźnie mierzonego koła, a wizualna kontrola poprawności mocowania zapewnia pomiar parametrów obręczy zgodnie z wymaganiami technicznymi. Po zamocowaniu suwmiarki operator uruchamia automatyczny pomiar. Suwmiarka jest dostarczana ze sprawdzianem do kalibracji (sprawdzania poprawności wskazań).
 

Pulpit urządzenia z widocznym oknem pomiarowym  

 

Przyrząd jest wyposażony w typowy dla innych przyrządów produkowanych przez GRAW pulpit z kolorowym, podświetlanym wyświetlaczem i wygodną klawiaturą. Dane pomiarowe przesyłane są do pulpitu urządzenia bezprzewodowo z użyciem technologii Bluetooth. Wyniki pomiarów i informacje o przekroczeniach wartości dopuszczalnych są dobrze widoczne nawet w nieoświetlonym kanale.

                 

Okna szczegółów mierzonego parametru


Przyrząd jest dostarczany z oprogramowaniem na komputery PC umożliwiającym: archiwizację wyników pomiarów, porównywanie wyników, a także pozwalającym na wydruk protokołów pomiarowych. Dane pomiarowe można eksportować do formatów MS Word, MS Excel i PDF. Oprogramowanie dostarczane z przyrządem pozwala ponadto na gromadzenie wyników pomiarów z wszystkich przyrządów produkcji GRAW do pomiaru kół i generowanie zbiorczych raportów.

Dane Techniczne

Mierzone parametry: Wysokość obrzeża Ow
Szerokość obrzeża Og , Og’
Średnica D
Zakresy: Ow 13 ÷ 24 mm
Og 6÷26 mm
Og’ 0÷24 mm
D – 29-93,5 mm wysokości obręczy
Dokładność: ±0,2 mm
Dopuszczalne warunki pracy: Temperatura -20 ÷45 °C
Wilgotność 15 ÷ 85%, bez kondensacji
Pojemność pamięci: 8000 plików pomiarowych
Masa urządzenia: 1,6 kg
Funkcjonalność urządzenia: - Wyświetlacz czytelny nawet przy bezpośrednim oświetleniu słonecznym jak i w kanale, wizualna sygnalizacja przekroczeń
- Pomiar laserowy
- Łatwe i pewne bazowanie się przyrządu na kole
- Bateria wystarcza na 7 godzin ciągłej pracy
- Przenoszenie danych pomiarowych na PC za pośrednictwem USB Pendr
- Bezprzewodowa komunikacja z pulpitem
- Oprogramowanie umożliwiające drukowanie protokołów pomiarowych, archiwizację oraz porównywanie wyników pomiarów

Zapytaj o produkt

odswiez
linkunia
CWB 2018Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2017Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013Diament Miesięcznika Forbes 2014Diament Miesięcznika Forbes 2016Diament Miesięcznika Forbes 2018wyróżnieniem w konkursie im. inż. Ernesta Malinowskiego
Kalendarium wydarzeń