RailProfile 2D

RailProfile 2D

Railprofile 2D mierzy pełny profil główki szyny,
wylicza parametry dotyczące obszaru szlifowania
oraz zużycia główki szyny. 
Zobacz więcej
Trackscan Compact

Trackscan Compact

Toromierz Trackscan Compact mierzy automatycznie
geometrię toru. Wyniki pomiarów obejmują wartości
szerokości toru, przechyłki, nierówności...
Zobacz więcej
Trackgauge Digital

Trackgauge Digital

Toromierz cyfrowy Trackgauge Digital jest przeznaczony do pomiarów geometrii torów i rozjazdów. Wartości wszystkich parametrów są wyświetlane na ekranie telefonu komórkowego. 
Zobacz więcej
Trackscan Cadd-e

Trackscan Cadd-e

Pojazd Trackscan Cadd-e jest wyposażony w bezdotykowy, bezwładnościowy laserowy system pomiarowy. Na podstawie pomiarów parametrów geometrii oraz profili.
Zobacz więcej
Trackscan Profile (TEP)

Trackscan Profile (TEP)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
Trackscan Switch (TEE)

Trackscan Switch (TEE)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej

Pomiary kół taboru

Powrót do listy
SYSTEM WYKRYWANIA PŁASZCZYZN I NALEP KÓŁ TABORU

SYSTEM WYKRYWANIA PŁASZCZYZN I NALEP KÓŁ TABORU

Automatyczny system pomiarowy pozwala na klasyfikację stanu powierzchni tocznej kół poprzez wykrywanie płaszczyzn i nalep. Dostarczane z systemem oprogramowanie daje możliwość zarządzania informacją o wagonach, gromadzenia informacji o przebiegu ich eksploatacji, wizualizacji klas wad kształtu kół, a także generowania protokołów ich zużycia.Wbudowany w torowisko system pomiarowy pracuje bezobsługowo. Sygnały pomiarowe są gromadzone i analizowane przez autonomiczny układ sterowania. Wyniki pomiaru pobierane są automatycznie, drogą radiową, przez działające na komputerze operatora oprogramowanie.

Wagony są automatycznie identyfikowane, a wyniki pomiarów są zapamiętywane dla każdego z kół z osobna. W systemie przechowywane są archiwalne wyniki pomiarów oraz inne informacje dotyczące eksploatacji i obsługi serwisowej kół w tym obracania wózków. 

System umożliwia generowanie różnych raportów:
  • Zweryfikowane efekty wdrożenia systemu
  • Poprawa gospodarki kołami
  • Obniżenie poziomu hałasu na terenach miejskich
 

Dane Techniczne

Likwidacja płaszczyzn, nalep lub owalu
Obracanie wózka
Pomiar profilu i średnicy koła
Pomiar nalep i płaszczyzn kół
Reprofilowanie kół na tokarce podtorowej
Wymiana kół i wózków

Galeria

Filmy

Zapytaj o produkt

odswiez
linkKalendarium wydarzeń