RailProfile 2D

RailProfile 2D

Railprofile 2D mierzy pełny profil główki szyny,
wylicza parametry dotyczące obszaru szlifowania
oraz zużycia główki szyny. 
Zobacz więcej
Trackscan Compact

Trackscan Compact

Toromierz Trackscan Compact mierzy automatycznie
geometrię toru. Wyniki pomiarów obejmują wartości
szerokości toru, przechyłki, nierówności...
Zobacz więcej
Trackgauge Digital

Trackgauge Digital

Toromierz cyfrowy Trackgauge Digital jest przeznaczony do pomiarów geometrii torów i rozjazdów. Wartości wszystkich parametrów są wyświetlane na ekranie telefonu komórkowego. 
Zobacz więcej
Trackscan Cadd-e

Trackscan Cadd-e

Pojazd Trackscan Cadd-e jest wyposażony w bezdotykowy, bezwładnościowy laserowy system pomiarowy. Na podstawie pomiarów parametrów geometrii oraz profili.
Zobacz więcej
Trackscan Profile (TEP)

Trackscan Profile (TEP)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
Trackscan Switch (TEE)

Trackscan Switch (TEE)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej

Pomiary toru

Powrót do listy
Baza danych geometrii toru: Geo-TEC

Baza danych geometrii toru: Geo-TEC

Baza danych umożliwia przetwarzanie informacji o stanie torów zbieranych toromierzami elektronicznymi. Wyniki pomiarów są lokalizowane zgodnie z przyjętym modelem sieci kolejowej, odpowiadającym aktualnej strukturze danego przedsiębiorstwa.
 
Baza danych została stworzona w celu umożliwienia zarządzania informacjami o stanie toru zbieranymi przy pomocy toromierzy samorejestrujących. System ten składa się z dwu podsystemów: bazy danych opisującej sieć kolejową oraz bazy danych z wynikami pomiarów geometrii toru. Rozwiązanie takie pozwala na tworzenie modeli sieci kolejowej dla dowolnych jednostek organizacyjnych kolei lub innych właścicieli torów, takich jak duże przedsiębiorstwa przemysłowe, czy zakłady komunikacji tramwajowej.
 
Baza danych opisująca sieć torów stanowi system odniesienia dla wyników pomiarów geometrii toru. Wyniki pomiaru toru są jednoznacznie lokalizowane przez ich synchronizację z fizycznymi punktami odniesienia definiowanymi przez użytkownika na etapie definiowania modelu sieci torów. Punktami odniesienia mogą być na przykład słupy sieci trakcyjnej lub słupki regulacji osi toru. Istotną cechą tej bazy jest możliwość zapisania teoretycznej trójwymiarowej geometrii toru zgodnej z jego dokumentacją projektową, uwzględnia ona takie dane, jak pochylenie toru, przechyłki, promienie i typy łuków. Dane te mogą następnie stanowić podstawę do porównania zgodności aktualnej geometrii toru z projektem.
 

Baza danych z wynikami pomiarów toru - dostępna w polskiej wersji językowej - pozwala na prowadzenia oceny stanu torów na podstawie wyników pomiarów dla wskazanego odcinka i określonego przedziału czasu. Ocenę taką system prowadzi scalając dostępne wyniki pomiarów, niezależnie od tego, w ilu składowych plikach pomiarowych zebranych przez operatorów się one znajdują. Analiza stanu toru pozwala więc uwzględnić zmiany toru w czasie, w tym możliwa jest analiza zmian poszczególnych parametrów opisujących geometrię toru. Operator wprowadzający wyniki pomiarów do bazy danych ma ponadto możliwość opatrzenia ich komentarzem, który jest dostępny przy każdym odwołaniu się do wyników pomiarów. W przypadku tworzenia więc zbiorczego zestawienia na temat stanu toru, które budowane jest na podstawie szeregu pomiarów składowych, użytkownik ma dostęp do kompletu notatek operatorów zawierających informacje dodatkowe zebrane w czasie pomiarów.

Zapytaj o produkt

odswiez
linkKalendarium wydarzeń
LinkedinYouTube