MOBILNOŚĆ Z WIZJĄ

MOBILNOŚĆ Z WIZJĄ

Zobacz więcej
Trackscan Compact

Trackscan Compact

Toromierz Trackscan Compact mierzy automatycznie
geometrię toru. Wyniki pomiarów obejmują wartości
szerokości toru, przechyłki, nierówności...
Zobacz więcej
Trackgauge Digital

Trackgauge Digital

Toromierz cyfrowy Trackgauge Digital jest przeznaczony do pomiarów geometrii torów i rozjazdów. Wartości wszystkich parametrów są wyświetlane na ekranie telefonu komórkowego. 
Zobacz więcej
Trackscan Cadd-e

Trackscan Cadd-e

Pojazd Trackscan Cadd-e jest wyposażony w bezdotykowy, bezwładnościowy laserowy system pomiarowy. Na podstawie pomiarów parametrów geometrii oraz profili.
Zobacz więcej
Trackscan Profile (TEP)

Trackscan Profile (TEP)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
Trackscan Switch (TEE)

Trackscan Switch (TEE)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej

Pomiary toru

Powrót do listy
RAILPROFILE 3D

RAILPROFILE 3D

Laserowe urządzenie pomiarowe RP3D przeznaczone do okresowych pomiarów profilów szyn i rozjazdów. Urządzenie składa się z ramy nośnej, stanowiącej sztywną belkę odniesienia, laserowej głowicy pomiarowej, pozwalającej na pomiary kształtu mierzonego obiektu oraz układu napędowego pozwalającego na automatyczny przejazd głowicy nad badanym obiektem.

Po ustawieniu urządzenia nad badanym obiektem, pomiar wykonywany jest w pełni automatycznie. Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą wbudowanej klawiatury oraz wyświetlacza LCD. Wykonane pomiary zapisywane są w pamięci wewnętrznej urządzenia i kopiowane są na PC za pomocą pamięci przenośnych USB. Wynikiem pomiaru jest model 3D mierzonego obiektu, czyli dokładne odwzorowanie obiektu zarówno w kierunku poprzecznym jak i podłużnym. Urządzenie dostarczane jest wraz z oprogramowaniem pozywającym na przetwarzanie pomiarów, w tym: składanie wielokrotnych pomiarów w jeden obiekt, generowanie dowolnych profili 2D, wyliczania profilów wzdłużnych, generowania raportów.

Przykładowy wynik pomiaru krzyżownicy rozjazdu prostego. Rysunek przedstawia model 3D
zmierzonej krzyżownicy, utworzony z krokiem pomiarowym 1 mm.
 
 

Dostarczone oprogramowanie wspomaga rozpoznawanie poszczególnych elementów krzyżownicy, to jest: dziób, lewa i prawa szyna skrzydłowa. Na podstawie tych elementów wyliczany jest punkt matematyczny krzyżownicy.
 
 
Z przedstawionego modelu 3D użytkownik oprogramowania może wygenerować dowolny przekrój poprzeczny. Kierunek przekroju może być zdefiniowany ręcznie lub może zostać wygenerowana cała seria przekrojów wzdłuż wybranej wirtualnej osi z określonym krokiem. Rysunek poniżej przedstawia przykład wygenerowanego profilu przekroju poprzecznego.
 
 

Dla określenie zużycia wzdłużnego mierzonych elementów, użytkownik może zdefiniować dowolny odcinek (przykład: niebieska linia) wzdłuż którego oprogramowanie wyliczy kształt badanego elementu. W ten sposób możliwe jest np. określenie zużycia dzioba krzyżownicy w pionie lub w poziomie. Na rysunku poniżej przedstawiono przykład analizy kształtu krzyżownicy.

Dane Techniczne

Zakres pomiarowy w jednym przejeździe (LxWxH) 1300 x 160 x 70 mm
Łączenie pomiarów Możliwość wykonywania pomiarów częściowych a następnie łączenie pomiarów w 1 obiekt
Krok pomiarowy 1-10 mm
Dokładność pomiaru ±0.1 mm
Maksymalny czas pojedynczego pomiaru 2 min
Waga Rama nośna 29 kg, głowica pomiarowa 13 kg
Wymiar zewnętrzny (WxHxL) Rama 1800 x 610 x 240 mm, głowica pomiarowa 560 x 300 x 320 mm
Temperatura pracy -10C ÷ +50C
Mocowanie Swobodne ustawienie, brak zamocowania mechanicznego lub magnetycznego
Czas pracy na pojedynczym zestawie baterii 2,5 h - możliwość wymiany akumulatorów bez wyłączania urządzenia, co odpowiada około 6-8 pełnych pomiarów krzyżownic
Pojemność pamięci 100 pomiarów
Format zapisu danych DXF, CSV, ASC
Oprogramowanie Aplikacja dla systemów Windows XP lub nowszego
Definiowanie Możliwość definiowania informacji o miejscu pomiaru

Filmy

Zapytaj o produkt

odswiez
linkunia
CWB 2018Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2017Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013Diament Miesięcznika Forbes 2014Diament Miesięcznika Forbes 2016Diament Miesięcznika Forbes 2018wyróżnieniem w konkursie im. inż. Ernesta Malinowskiego
Kalendarium wydarzeń