RailProfile 2D

RailProfile 2D

Railprofile 2D mierzy pełny profil główki szyny,
wylicza parametry dotyczące obszaru szlifowania
oraz zużycia główki szyny. 
Zobacz więcej
Trackscan Compact

Trackscan Compact

Toromierz Trackscan Compact mierzy automatycznie
geometrię toru. Wyniki pomiarów obejmują wartości
szerokości toru, przechyłki, nierówności...
Zobacz więcej
Trackgauge Digital

Trackgauge Digital

Toromierz cyfrowy Trackgauge Digital jest przeznaczony do pomiarów geometrii torów i rozjazdów. Wartości wszystkich parametrów są wyświetlane na ekranie telefonu komórkowego. 
Zobacz więcej
Trackscan Cadd-e

Trackscan Cadd-e

Pojazd Trackscan Cadd-e jest wyposażony w bezdotykowy, bezwładnościowy laserowy system pomiarowy. Na podstawie pomiarów parametrów geometrii oraz profili.
Zobacz więcej
Trackscan Profile (TEP)

Trackscan Profile (TEP)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
Trackscan Switch (TEE)

Trackscan Switch (TEE)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej

Pomiary toru

Powrót do listy
TRACKSCAN CADD-E

TRACKSCAN CADD-E

 TECHNOLOGIA LASEROWA I INERCYJNA POMIARU GEOMETRII TORU I ZUŻYCIA SZYN 

Trackscan Cadd-e służy do pomiarów geometrii torów w sposób ciągły z prędkością do 16 km/h. Wyniki pomiarów można odczytać bezpośrednio na monitorze operatora i zapisać w pamięci. Precyzyjny system inercyjny mierzy jednocześnie nierówności (strzałki) w płaszczyznach pionowej i poziomej dla obu toków szynowych. Oprogramowanie Dari® dostarczane z toromierzem pozwala na analizę wyników pomiarów oraz wygenerowanie raportów. 

 

Pojazd spełnia wymagania normy EN 13848 - 4
 

Dedykowane oprogramowanie dostarczane wraz z systemem pozwala na analizowanie obszernych danych pomiarowych oraz sporządzanie raportów.

Dane pomiarowe są prezentowane na odpornym na działanie warunków atmosferycznych oraz wstrząsoodpornym komputerowym panelu sterowania wyposażonym w ekran dotykowy, który zapewnia operatorowi wygodne warunki pracy w nocy (podświetlenie ekranu) oraz w ciągu dnia (widoczność nawet w przypadku ostrego światła słonecznego).

Funkcje systemu umożliwiają użytkownikowi porównywanie pomiarów przeprowadzonych w różnym czasie. Wszystkie pomiary są przedstawiane w formie wykresów wybranych parametrów przekraczających określone wartości tolerancji. System zawiera ikony symbolizujące usterki/wady toru zaobserwowane przez operatora urządzenia w trakcie pomiaru.

Raporty dotyczące geometrii toru mogą być zapisywane w formatach Word, Excel, PDF oraz CSV. Dedykowane oprogramowanie umożliwia eksport danych oraz wydruk raportów. Standardowa wersja programu umożliwia generowanie następujących raportów:

 • Wykresy danych pomiarowych,
 • Wyniki liczbowe pomiarów,
 • Usterki/wady,
 • Wskaźniki jakości stanu toru.
Zapis pozycji zdarzenia (GPS) pozwala przedstawić wyniki pomiarów na mapie.

System umożliwia przeprowadzanie pomiarów profilu główki szyny. Po pomiarze następuje automatyczna analiza wyników oraz obliczenie parametrów zużycia. Wyniki obliczeń prezentowane są w formie wykresu.
Oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie szczegółowych analiz wybranych przekrojów oraz porównanie ich z przekrojami projektowymi.


Wyniki analiz zużycia główki szyny mogą być drukowane w formie raportów lub zapisywane w plikach formatu DXF.


 
Zrzut ekranu oprogramowania PC do analizy i prezentacji wyników pomiarów dostarczanego wraz z urządzeniem MotoTEC

 

Dostarczane wraz z toromierzem oprogramowanie Dari® służące do analizy danych pomiarowych oraz tworzenia raportów jest kompatybilne z Windows XP oraz nowszymi wersjami ww. systemu operacyjnego. Zaawansowane oprogramowanie umożliwia analizowanie wszelkich zmierzonych parametrów, prezentację zmierzonych parametrów w formie wykresów oraz tabel, prezentację zmierzonych profili szyn, definiowanie wartości tolerancji, obliczanie typowych wskaźników jakości stanu toru (np. odchylenia standardowego), generowanie raportów itp.


Przykład automatycznego wyliczenia zużycia główki szyny


Pojemność pamięci toromierza pozwala na przechowywanie danych dotyczących geometrii toru z pomiarów o łącznej długości 56 000 km lub informacji na temat profili główki szyny dla pomiarów o łącznej długości 260 km. Zapisane pomiary można przesłać do systemu Office przez port USB.

Zakres dostawy:

 • Trackscan Cadd-e
 • Specjalistyczny laptop + oprogramowanie
 • Zestaw baterii z ładowarkami
 • Kalibrator układu pomiarowego
 • Urządzenie Trackgauge Solar do zerowania przechyłki przed pomiarem
 • Oprogramowanie Dari®, jedna licencja
Korzyści: 
 • Urządzenie rejestruje trasę pomiaru korzystając z wbudowanego odbiornika GPS
 • Laserowe głowice pomiarowe umożliwiają dokładny pomiar profili szyn oraz zużycia główki szyny
 • Możliwość rejestracji wyników kontroli wizualnej toru
 • Wyniki pomiaru niezależne od warunków środowiskowych
 • Dodatkowy moduł oprogramowania do analizy profili szyn 
 • Dedykowane oprogramowanie Dari®, eksport danych zmierzonej geometrii toru do dokumentów MS Excel, MS Word, a także w formatach PDF, DXF, CSV

 

Dane Techniczne

Profile poprzeczne główek szyn Dokładność odwzorowania: ±0,3 mm
Szerokość toru Dokładność: ±1 mm
Zakres pomiarowy: -15 … +50 mm
Przechyłka Dokładność: ±1,5 mm
Zakres pomiarowy: ±225 mm
Strzałki poziome Dokładność: ±1,5 mm / 10 m
Zakres pomiarowy: ±50 mm
Strzałki pionowe Dokładność: ±1 mm / 10 m
Zakres pomiarowy: ±50 mm
Parametry wyliczane
Wichrowatość Dokładność: ±3 mm
Gradient Dokładność: ±1,0 mm
Zużycie główek szyn Dla dokładności odwzorowania: ±0,3 mm
Krok pomiarowy 0,25 m
Rodzaje szyn Kolejowa lub rowkowa
Wymiary (D x W x S) dla toru 1435 mm 2860 x 1 600 x 1620 mm
Masa (wersja standard dla toru 1435 mm) Około 280 kg
Pojemność pamięci Geometria torów do 56 000 km
Dystans pokonywany na jednym ładowaniu baterii Do 60 km (wg potrzeb Klienta)
Rozdzielczość 0,1 mm
Lokalizacja satelitarna (GPS) Dokładność: ±5 m
Warunki pracy Temperatura: -20 … +45 °C
Wilgotność: 15 … 85 %, bez kondensacji
Nominalna szerokość toru 1435 mm, inne na życzenie

Filmy

Zapytaj o produkt

odswiez
linkKalendarium wydarzeń
LinkedinYouTube
InnoTrans