RailProfile 2D

RailProfile 2D

Railprofile 2D mierzy pełny profil główki szyny,
wylicza parametry dotyczące obszaru szlifowania
oraz zużycia główki szyny. 
Zobacz więcej
Trackscan Compact

Trackscan Compact

Toromierz Trackscan Compact mierzy automatycznie
geometrię toru. Wyniki pomiarów obejmują wartości
szerokości toru, przechyłki, nierówności...
Zobacz więcej
Trackgauge Digital

Trackgauge Digital

Toromierz cyfrowy Trackgauge Digital jest przeznaczony do pomiarów geometrii torów i rozjazdów. Wartości wszystkich parametrów są wyświetlane na ekranie telefonu komórkowego. 
Zobacz więcej
Trackscan Cadd-e

Trackscan Cadd-e

Pojazd Trackscan Cadd-e jest wyposażony w bezdotykowy, bezwładnościowy laserowy system pomiarowy. Na podstawie pomiarów parametrów geometrii oraz profili.
Zobacz więcej
Trackscan Profile (TEP)

Trackscan Profile (TEP)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
Trackscan Switch (TEE)

Trackscan Switch (TEE)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej

Pomiary toru

Powrót do listy
TRACKSCAN CADD-E

TRACKSCAN CADD-E

Pojazd Trackscan Cadd-e jest wyposażony w bezdotykowy, bezwładnościowy laserowy system pomiarowy. Na podstawie pomiarów parametrów geometrii oraz obydwu profili poprzecznych szyn, system umożliwia obliczenie stopnia zużycia główki szyny. Wbudowany system przetwarzania danych GPS umożliwia uzyskanie informacji na temat trasy przeprowadzonego pomiaru.
 

Pojazd spełnia wymagania normy EN 13848 - 4


Dedykowane oprogramowanie dostarczane wraz z systemem pozwala na analizowanie obszernych danych pomiarowych oraz sporządzanie raportów.

Dane pomiarowe są prezentowane na odpornym na działanie warunków atmosferycznych oraz wstrząsoodpornym komputerowym panelu sterowania wyposażonym w ekran dotykowy, który zapewnia operatorowi wygodne warunki pracy w nocy (podświetlenie ekranu) oraz w ciągu dnia (widoczność nawet w przypadku ostrego światła słonecznego).

Funkcje systemu umożliwiają użytkownikowi porównywanie pomiarów przeprowadzonych w różnym czasie. Wszystkie pomiary są przedstawiane w formie wykresów wybranych parametrów przekraczających określone wartości tolerancji. System zawiera ikony symbolizujące usterki/wady toru zaobserwowane przez operatora urządzenia w trakcie pomiaru.

Raporty dotyczące geometrii toru mogą być zapisywane w formatach Word, Excel, PDF oraz CSV. Dedykowane oprogramowanie umożliwia eksport danych oraz wydruk raportów. Standardowa wersja programu umożliwia generowanie następujących raportów:
  • Wykresy danych pomiarowych,
  • Wyniki liczbowe pomiarów,
  • Usterki/wady,
  • Wskaźniki jakości stanu toru.
Zapis pozycji zdarzenia (GPS) pozwala przedstawić wyniki pomiarów na mapie.

System umożliwia przeprowadzanie pomiarów profilu główki szyny. Po pomiarze następuje automatyczna analiza wyników oraz obliczenie parametrów zużycia. Wyniki obliczeń prezentowane są w formie wykresu.
Oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie szczegółowych analiz wybranych przekrojów oraz porównanie ich z przekrojami projektowymi.


Wyniki analiz zużycia główki szyny mogą być drukowane w formie raportów lub zapisywane w plikach formatu DXF.

 
Zrzut ekranu oprogramowania PC do analizy i prezentacji wyników pomiarów dostarczanego wraz z urządzeniem MotoTEC
 

Dostarczane wraz z toromierzem oprogramowanie służące do analizy danych pomiarowych oraz tworzenia raportów jest kompatybilne z Windows XP oraz nowszymi wersjami ww. systemu operacyjnego. Zaawansowane oprogramowanie umożliwia analizowanie wszelkich zmierzonych parametrów, prezentację zmierzonych parametrów w formie wykresów oraz tabel, prezentację zmierzonych profili szyn, definiowanie wartości tolerancji, obliczanie typowych wskaźników jakości stanu toru (np. odchylenia standardowego), generowanie raportów itp.


Przykład automatycznego wyliczenia zużycia główki szyny


Pojemność pamięci toromierza pozwala na przechowywanie danych dotyczących geometrii toru z pomiarów o łącznej długości 56 000 km lub informacji na temat profili główki szyny dla pomiarów o łącznej długości 260 km. Zapisane pomiary można przesłać do systemu Office przez port USB.

Dane Techniczne

Zakres pomiarowy Szerokość toru: -15 ÷ +50 mm
Przechyłka (toru): ±225 mm
Strzałki pionowe: ±20.0 mm
Strzałki poziome: ±70.0 mm
Nierówności poziome (D1): ±50 mm
Nierówności pionowe (D1): ±50 mm
Profil oraz zużycie główki szyny: Kolejowe oraz tramwajowe
Lokalizacja satelitarna (GPS)
Dokładność pomiarowa Szerokość toru: ±1 mm
Przechyłka (toru): ±3 mm
Strzałki pionowe: ±2 mm/10 m
Strzałki poziome: ±2 mm/10 m
Nierówności poziome (D1): ±1.5 mm
Nierówności pionowe (D1): ±1 mm
Profil oraz zużycie główki szyny: Kolejowe oraz tramwajowe: ±0.3 mm
Lokalizacja satelitarna (GPS): ±5 m
Powyższe parametry umożliwiają obliczenie wichrowatości, gradientu, zużycia główki szyny oraz strzałek (dla cięciwy o długości do 20 m.).
Prędkość robocza Max 16 km/h
Dystans pokonywany na jednym ładowaniu baterii 60 km (wg potrzeb Klienta)
Zakres temperatur roboczej 0 ÷ +45°C
Zakres wilgotności roboczej 15 ÷ 85% (bez kondensacji)

Filmy

Zapytaj o produkt

odswiez
linkKalendarium wydarzeń