MOBILNOŚĆ Z WIZJĄ

MOBILNOŚĆ Z WIZJĄ

Zobacz więcej
Trackscan Compact

Trackscan Compact

Toromierz Trackscan Compact mierzy automatycznie
geometrię toru. Wyniki pomiarów obejmują wartości
szerokości toru, przechyłki, nierówności...
Zobacz więcej
Trackgauge Digital

Trackgauge Digital

Toromierz cyfrowy Trackgauge Digital jest przeznaczony do pomiarów geometrii torów i rozjazdów. Wartości wszystkich parametrów są wyświetlane na ekranie telefonu komórkowego. 
Zobacz więcej
Trackscan Cadd-e

Trackscan Cadd-e

Pojazd Trackscan Cadd-e jest wyposażony w bezdotykowy, bezwładnościowy laserowy system pomiarowy. Na podstawie pomiarów parametrów geometrii oraz profili.
Zobacz więcej
Trackscan Profile (TEP)

Trackscan Profile (TEP)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
Trackscan Switch (TEE)

Trackscan Switch (TEE)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej

Pomiary toru

Powrót do listy
TRACKSCAN INERTIAL

TRACKSCAN INERTIAL

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów. Nierówności w dwóch płaszczyznach (strzałki i dołki) dla obu toków szynowych mierzone są przy pomocy innowacyjnego systemu inercyjnego, do którego budowy wykorzystano nowoczesne półprzewodnikowe żyroskopy i przyspieszeniomierze. Nowa metoda pomiaru nierówności poziomych i pionowych pozwala na uzyskanie dużej powtarzalności wyników. Obliczane wartości odpowiadają pomiarom wykonywanym strzałkomierzem drutowym, jak również pomiarom wykonywanym przez nowoczesne drezyny pomiarowe. 

Modułowa konstrukcja toromierza umożliwia łatwy transport toromierza przez jedna osobę i montaż w torze w czasie mniejszym niż 5 min. Wygodny w użyciu, produkowany dla różnych szerokości toru, znaczenie podnosi wydajność pracy. 

Wyniki pomiaru geometrii toru: szerokości, przechyłki, nierówności poziomych i pionowych, drogi oraz pozycji GPS zapisywane są w czasie rzeczywistym w pamięci urządzenia. Toromierz ma szereg zalet użytkowych. Jego niska masa (około 26 kg) pozwala na szybkie usunięcie go z toru dla przepuszczenia pociągu, a następnie bezzwłoczne wznowienie pomiaru bez potrzeby kalibracji, czy zerowania przyrządu.

Toromierz spełnia wymagania normy EN 13848-4, a generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK.

Pulpit urządzenia można odpiąć, co ułatwia przeglądanie wyników po zakończeniu pomiarów. Przenoszenie danych pomiarowych na PC odbywa się przy pomocy USB Pendrive.


Toromierz jest dostarczany z oprogramowaniem GeoTEC System na komputery PC umożliwiającym między innymi: pokazanie wyników w formie wykresów, porównywanie wyników, wydruk protokołów pomiarowych, jak i wyliczanie szeregu typowych wskaźników jakości toru. Wyniki pomiarów można również uzyskać w postaci tabelarycznej, z zaznaczonymi lokalizacjami, w których wykryto wystąpienie usterek w torze. Dane pomiarowe można eksportować do formatów MS Word, MS Excel i PDF.
 

 

Zrzuty ekranu oprogramowania PC do analizy i prezentacji wyników pomiarów dostarczanego wraz z toromierzem

Dane Techniczne

Mierzone parametry Szerokość toru, przechyłka, nierówności pionowe , nierówności poziome
Krok pomiaru 0,25m
Zakresy Szerokość toru: od – 15 do +50 mm szerokości nominalnej
Przechyłka: ±200mm
Dokładność Szerokość toru: od ±0,5mm
Przechyłka: ±1,5mm
Nierówności pionowe: ±1mm / 10m
Nierówności poziome: ±1mm / 10m
Technologia pomiaru nierówności Pomiar inercyjny
Dopuszczalne warunki pracy Temperatura -20 ÷45 °C
Wilgotność 15 ÷ 85%, bez kondensacji
Pojemność pamięci 430km (prędkość pomiaru 1.5m/s)
Masa urządzenia 26 kg
Funkcjonalność Toromierz rejestruje trasę pomiaru korzystając z wbudowanego odbiornika GPS
Wyświetlacz czytelny nawet przy bezpośrednim oświetleniu słonecznym jak i w kanale, wizualna sygnalizacja przekroczeń
Wytrzymała bateria wystarcza na 10 godzin ciągłej pracy opcjonalnie toromierz może być wyposażony w wymienne baterie zewnętrzne)
Przenoszenie danych pomiarowych na PC za pośrednictwem USB Pendrive
Oprogramowanie umożliwiające drukowanie protokołów pomiarowych, archiwizację oraz porównywanie wyników pomiarów
Nieprzerwana praca Baterie wymienne, pozwalające na pracę bez ograniczeń czasowych (około 3 godzin na 1 zestawie baterii)
Dostępność Toromierz jest dostępny dla dowolnej wartości prześwitu toru, np.: 914, 1000, 1067, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668, 1676 mm
Wyliczane parametry Gradient szerokości
Wichrowatość toru
Nierówności poziome i pionowe na cięciwie do 25m
Alignment w zakresie D1
Longitudinal Level w zakresie D1
Formaty danych PDF, MS Word, MS Excel

Filmy

Zapytaj o produkt

odswiez
linkunia
CWB 2018Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2017Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013Diament Miesięcznika Forbes 2014Diament Miesięcznika Forbes 2016Diament Miesięcznika Forbes 2018wyróżnieniem w konkursie im. inż. Ernesta Malinowskiego
Kalendarium wydarzeń