RailProfile 2D

RailProfile 2D

Railprofile 2D mierzy pełny profil główki szyny,
wylicza parametry dotyczące obszaru szlifowania
oraz zużycia główki szyny. 
Zobacz więcej
Trackscan Compact

Trackscan Compact

Toromierz Trackscan Compact mierzy automatycznie
geometrię toru. Wyniki pomiarów obejmują wartości
szerokości toru, przechyłki, nierówności...
Zobacz więcej
Trackgauge Digital

Trackgauge Digital

Toromierz cyfrowy Trackgauge Digital jest przeznaczony do pomiarów geometrii torów i rozjazdów. Wartości wszystkich parametrów są wyświetlane na ekranie telefonu komórkowego. 
Zobacz więcej
Trackscan Cadd-e

Trackscan Cadd-e

Pojazd Trackscan Cadd-e jest wyposażony w bezdotykowy, bezwładnościowy laserowy system pomiarowy. Na podstawie pomiarów parametrów geometrii oraz profili.
Zobacz więcej
Trackscan Profile (TEP)

Trackscan Profile (TEP)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru,
profilu poprzecznego główek szyn kolejowych i tramwajowych
oraz rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów.
Zobacz więcej
Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Mierzone parametry geometrii kół obejmują cały profil koła, wysokość obrzeża Ow, grubość obrzeża Og, nachylenie profilu qR, średnicę koła D i odległość Az powierzchni czołowych kół.
Zobacz więcej
Trackscan Switch (TEE)

Trackscan Switch (TEE)

Toromierz jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 13848-4. Generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK
Zobacz więcej

Pomiary toru

Powrót do listy
TRACKSCAN SWITCH

TRACKSCAN SWITCH

CIĄGŁY POMIAR GEOMETRII TORU ORAZ ROZJAZDÓW 

Trackscan Switch jest przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rozjazdów. Punkty charakterystyczne rozjazdu mogą być definiowane przez użytkownika. Wyniki pomiarów można odczytać bezpośrednio na wyświetlaczu urządzenia i zapisać w pamięci. Oprogramowanie Dari® dostarczane z toromierzem pozwala na analizę wyników pomiarów geometrii torów, zużycia szyn oraz wygenerowanie raportów. 

Wyniki pomiaru: szerokości, przechyłki, nierówności poziomych i pionowych, drogi oraz pozycji GPS zapisywane są w czasie rzeczywistym w pamięci urządzenia. W czasie pomiaru rozjazdów operator włącza tryb rozjazdowy umożliwiający rejestrowanie dodatkowo wyników pomiarów szerokości żłobków i szerokości prowadzania, a wszystkie mierzone parametry rejestrowane są z krokiem 31 mm. Ponadto, w każdym punkcie charakterystycznym operator może zatrzymać toromierz i zarejestrować w pamięci wartości wszystkich wymaganych parametrów, zgodnie z przygotowanym wcześniej zestawem punktów charakterystycznych. 

Toromierz spełnia wymagania normy EN 13848-4, a generowane wyniki są zgodne z wymaganiami PKP PLK.

Toromierz dostarczany jest z pełną listą zestawów punktów charakterystycznych wymaganych przez instrukcję Id-4.
Toromierz jest wyposażony w typowy dla innych przyrządów produkowanych przez GRAW pulpit z kolorowym, podświetlanym wyświetlaczem i wygodną klawiaturą. Wyniki pomiarów i informacje o przekroczeniach wartości dopuszczalnych są dobrze widoczne nawet w nocy. Dedykowane klawisze typowych usterek pozwalają na łatwe rejestrowanie stwierdzonych uszkodzeń, np.: pękniętych spoin lub szyn, konieczność wymiany podkładu, czy brak śrub, z możliwością wprowadzania notatek do każdego zarejestrowanego zdarzenia.

 
Toromierz jest dostarczany z oprogramowaniem Dari® na komputery PC umożliwiającym między innymi: pokazanie wyników w formie wykresów, porównywanie wyników, wydruk protokołów pomiarowych, jak i wyliczanie szeregu typowych wskaźników jakości toru. Wyniki pomiarów można również uzyskać w postaci tabelarycznej, z zaznaczonymi lokalizacjami, w których wykryto wystąpienie usterek w torze. Dane pomiarowe można eksportować do formatów MS Word, MS Excel i PDF.

Ponadto moduł rozjazdowy oprogramowanie Dari® pozwala na modyfikację i tworzenie nowych zestawów punktów charakterystycznych, w tym informacji o: mierzonych parametrach, wartościach nominalnych i dopuszczalnych tolerancjach, dla dowolnych typów rozjazdów. 
 

Zrzuty ekranu oprogramowania PC do analizy i prezentacji wyników pomiarów dostarczanego wraz z toromierzem
 

Zakres dostawy:

 • Toromierz Trackscan Switch z pulpitem sterującym
 • Dwa komplety akumulatorów + ładowarka
 • Ładowarka do pulpitu
 • Opcjonalnie: Pokrowiec, skrzynia transportowa
 • Oprogramowanie Dari®, 1 licencja  

Korzyści:

 • Toromierz rejestruje trasę pomiaru korzystając z wbudowanego odbiornika GPS
 • Pomiar rozjazdów zgodnie z ich wcześniej opracowanymi definicjami
 • Możliwość szybkiego zdejmowania z toru bez przerywania sesji pomiarowej
 • Możliwość rejestracji wyników kontroli wizualnej toru
 • Wymienne baterie, pozwalające na pracę bez ograniczeń czasowych
 • Wyniki pomiaru niezależne od warunków środowiskowych
 • Dedykowane oprogramowanie Dari®, eksport danych zmierzonej geometrii toru do dokumentów MS Excel, MS Word, a także w formatach PDF, DXF, CS 
   

Dane Techniczne

Szerokość toru Dokładność: ±0,5 mm
Przechyłka Dokładność: ±1,5 mm
Zakres pomiarowy: ±200 mm
Nierówności poziome Dokładność: ±1 mm / 10 m
Nierówności pionowe Dokładność: ±1 mm / 10 m
Zakres pomiarowy: ±2 mm
Żłobki prawy i lewy Dokładność: ±0,5 mm
Zakres pomiarowy: 35 … 110 mm
Prawa i lewa szerokość prowadzenia Dokładność: ±1,0 mm
Zakres pomiarowy: 35 … 110 mm
Parametry wyliczane
Wichrowatość Dokładność: ±3 mm
Gradient Dokładność: ±1 mm
Krok pomiarowy 0,5 m; 31 mm – w trybie pomiaru rozjazdów
Rodzaje szyn Kolejowa lub rowkowa
Nominalna szerokość toru 1435 mm, inne na życzenie
Wymiary (D x W x S) dla toru 1435 mm 1050 x 870 x 1850 mm
Masa (wersja standard dla toru 1435 mm) 26,6 kg
Pojemność pamięci 3 000 km
Czas pracy Do 10 h
Rozdzielczość 0,1 mm
Warunki pracy Temperatura: -20 … +45 °C
Wilgotność: 15 … 85 %, bez kondensacji

Filmy

Zapytaj o produkt

odswiez
linkKalendarium wydarzeń
LinkedinYouTube